KBO-PCOB sluit zich aan als partner bij Ruimte voor Lopen

Het Platform Ruimte voor Lopen is een samenwerking van organisaties en professionals die willen bijdragen aan meer ruimte voor lopen in Nederland. Het platform wil meer ruimte maken voor lopen in het hoofd, in het beleid en buiten. KBO-PCOB heeft zich van harte aangesloten bij Ruimte voor Lopen door de vele aanknopingspunten. ‘De doelen van Ruimte voor Lopen passen goed bij de doelen en thema’s waar we ons als grootste seniorenorganisatie voor inzetten’, licht Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, toe. ‘Zo zetten wij in op veiligheid voor voetgangers, valpreventie, een goede en veilige infrastructuur en zijn veel van onze afdelingen actief met wandelactiviteiten. En samenwerken levert mooie dingen op, dus zijn erg blij met dit partnerschap’.

Het platform Ruimte voor Lopen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wandelnet en CROW. Inmiddels zijn meer dan 30 partners bij het platform aangesloten, zowel ministeries, provincies, gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen en een brede groep maatschappelijke groeperingen.
Meer informatie: www.ruimtevoorlopen.nl