Senioren verbeteren de ouderenzorg

Maar liefst 43.000 ouderen waren de afgelopen jaren betrokken bij verbeteren van de ouderenzorg. Hun participatie maakte verschil. Juist senioren zorgden er, in de samenwerking met professionals en academici, voor dat de inhoud altijd centraal bleef staan. Dat blijkt uit een evaluatie van het Nationaal Programma Ouderenzorg. KBO-PCOB was in grote mate verantwoordelijk voor de ouderenparticipatie binnen dit programma.

In 2008 gaf het Ministerie van VWS de opdracht om met een Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) de zorg en ondersteuning voor ouderen in een kwetsbare positie te verbeteren. De zorg was te versnipperd en sloot niet goed aan bij de wensen van ouderen zelf. Het NPO is geëvalueerd en afgelopen maandag werden de uitkomsten gepresenteerd, waarbij er veel lof was voor het onderdeel ouderenparticipatie. Een prachtig voorbeeld van de kracht van ouderen!

Opbrengsten
Door het NPO is veel nieuwe kennis beschikbaar gekomen en is het onderzoek in de ouderenzorg op de kaart gezet. Bovendien zijn onderzoekers met ouderen en zorgprofessionals gaan samenwerken. Verspreid over het land zijn meer dan 650 veldpartijen en organisaties in 8 regionale netwerken verenigd. Een van de belangrijkste successen van het programma is dat ouderen, zowel in de netwerken als in de organisatie van het NPO, actief zijn gaan participeren. Bij de 218 projecten waren zo’n 43.000 ouderen betrokken. Het boekje ‘Groeien in ouder worden’ (pdf) geeft een mooi beeld van deze opbrengsten en de ontdekkingstocht van het NPO.

BeterOud
De projecten die ontwikkeld zijn vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg, leverden veel nieuwe methodes en handleidingen op, die toegankelijk zijn via de website www.beteroud.nl. De informatie en producten zijn gericht op verpleegkundigen, verzorgenden en artsen, om concrete verbeteringen in de ouderenzorg in gang te zetten. Een deel van de website is speciaal ingericht voor ouderen zelf. Hier vinden zij informatie, succesvolle werkwijzen én een doorvertaling van wat ouderen er zelf -in de belangenbehartiging- mee kunnen doen.

Het vervolg
Onder de naam BeterOud gaan de activiteiten vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg door tot medio 2018 om de resultaten goed te kunnen borgen. KBO-PCOB is hier actief bij betrokken. Wij maken deel uit van het samenwerkingsverband BeterOud en zorgen dat ouderen actief betrokken blijven bij de ontwikkelingen in de ouderenzorg. We werken aan het verbinden van allerlei landelijke, regionale en lokale initiatieven aan elkaar en aan BeterOud.  Aanstaande donderdag komen ouderen die betrokken zijn bij BeterOud samen om na te denken over het borgen van de ouderenparticipatie, ervaringen uit te wisselen en met elkaar een plan te maken om hier actief mee aan de slag te gaan. Zodat ouderen ook in de toekomst zelf de ouderenzorg helpen verbeteren.

Meer lezen? Hier vindt u de evaluatierapporten van het Nationaal Programma Ouderenzorg:

Evaluatierapporten
Integrale managementsamenvatting evaluaties NPOEvaluatierapport van proces en structuur NPO – iBMG & NIVEL
Rapportage externe evaluatiecommissie NPORapportage zelfevaluatie NPO