Senioren scoren goed op veiligheid, maar het kan nog beter

Vandaag verscheen de Veiligheidsmonitor 2017. De Veiligheidsmonitor is een grootschalig terugkerend onderzoek onder de bevolking naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van criminaliteit of vandalisme. Ook wordt aandacht besteed aan onderwerpen als overlast in de buurt, het gevoel van veiligheid, hoe men vindt dat de politie functioneert en welke maatregelen mensen zelf nemen om veiligheid te verbeteren.

Senioren (65 jaar en ouder) doen het goed in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Ze voelen zich over het algemeen veiliger en zijn minder vaak slachtoffer van geweld, vandalisme of bijvoorbeeld oplichting, dan andere Nederlanders van 15 jaar of ouder. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor en de door de politie geregistreerde misdrijven. Seniorenorganisatie KBO-PCOB signaleert al jaren dat de impact bij senioren die wel te maken krijgen met criminaliteit enorm groot is. Senioren die te maken hebben gehad met een zogenaamde ‘babbeltruc’ verhuizen regelmatig ‘gedwongen’ omdat ze zich niet veilig meer voelen in hun eigen huis.

Senioren voor senioren bij veiligheid

KBO-PCOB zet, mede naar aanleiding van babbeltrucs, veiligheidsadviseurs in om veiligheid onder de aandacht te brengen van senioren. Dit zijn speciaal opgeleide senioren die andere senioren tips en trucs geven om de veiligheid in en om huis te vergroten.  Maar ook andere leeftijdsgroepen kunnen zo geholpen worden zich veiliger te voelen of preventieve maatregelen te nemen. Senioren zijn vaak de ogen en oren in de buurt. KBO-PCOB benadrukt dat senioren steeds vaker die rol pakken, bijvoorbeeld bij het schoon houden van de buurt of het starten van een WhatsApp-groep voor de buurt.

Een aantal opvallende cijfers uit de Veiligheidsmonitor 2017:

  • Zeven op de tien Nederlanders nemen in 2017 waardevolle spullen mee uit de auto om diefstal te voorkomen.
  • 42 procent laat ’s avonds vaak het licht branden wanneer er niemand thuis is.
  • De eigen genomen maatregelen zoals waardevolle spullen thuis laten en spullen uit de auto halen, zijn tussen 2016 en 2017 licht afgenomen.
  • Bijna twee derde van de Nederlanders heeft extra veiligheidssloten.
  • 13 procent heeft thuis een alarminstallatie.
  • De aanwezigheid van technische preventieve voorzieningen in/rond de woning is in vergelijking met 2016 niet wezenlijk veranderd.