Senioren ontwikkelen eigen meetlat voor projecten

Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom stelden senioren aandachtspunten op en toetsten zij verbeterprojecten.

De uitkomsten zijn vastgelegd in een toetsingskader, dat mede tot stand kwam dankzij KBO-PCOB. Manon Vanderkaa: “Een waardevolle inspiratiebron voor iedereen die wonen, welzijn en zorg voor ouderen wil verbeteren!”

KBO-PCOB maakt samen met diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg, deel uit van het samenwerkingsverband BeterOud. Zij werken daarbij niet alleen voor, maar vooral mét ouderen. Manon Vanderkaa: “Ouderen weten zelf heel goed wat ze willen en je kunt de plank als organisatie snel mis slaan wanneer je zelf iets bedenkt. Als organisatie van en voor senioren zijn we dan ook ontzettend blij met dit toetsingskader waar ouderen zelf aangeven wat voor hen belangrijk is! Onze leden worden vaak gevraagd om aan te sluiten bij een projectgroep, mee te denken in een klankbordgroep of aan tafel te zitten bij overleggen. Nu kunnen zij dit toetsingskader meenemen en de punten die hierin zijn geformuleerd inbrengen.”

Door en voor ouderen


Gonny de Vries, zelf 80 jaar, werkte mee aan het toetsingskader: “We hebben niet met een klein select groepje zelf wat bedacht. Nee, alle ruim 50 betrokken ouderen benaderden hun achterban, zoals ouderenbonden, seniorenraden, maar ook bewoners uit woonzorgcentra en uit de buurt. Natuurlijk is iedere oudere anders. Ieder persoon en ieder leven is anders. Maar we hoorden ook veel dezelfde punten, die schijnbaar voor veel ouderen van belang zijn. Daarbij gaat niet alleen om zorg, maar juist om alle aspecten van het leven. Zelf actief blijven, bij blijven, zin geven aan je leven. Volgens mij is dat het belangrijkste bij goed oud worden. Daarin hebben ouderen zelf een verantwoordelijkheid en daarbij kunnen ze geholpen en gestimuleerd worden. Het toetsingskader sluit hierop aan.”

Geweldig hulpmiddel


De ouderen stelden aandachtspunten vanuit ouderenperspectief op rondom drie levensfases: ‘voorbereiden op de toekomst’; ‘zelfstandig wonen’ en ‘opname in het ziekenhuis en zorg thuis’. Ook legden ze bestaande verbeterprojecten langs de opgestelde criteria, oftewel langs de ‘meetlat van de ouderen’. Manon Vanderkaa: “Voor veel van onze leden; senioren die meepraten in seniorenraden, cliëntenraden, binnen de gemeente of in andere gremia, is dit een geweldig hulpmiddel om de stem van ouderen te laten horen. En dat geldt ook voor beleidsmakers, politici, projectleiders. Eigenlijk iedereen die wonen, welzijn en zorg voor ouderen wil verbeteren!”

Download hier het toetsingskader