Senioren mantelzorgers doen al heel veel

“Vergeten we niet dat senioren mantelzorgers al heel veel doen?” Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB zegt dit in reactie op het vandaag verschenen artikel in de Volkskrant. Senioren dragen aanzienlijk bij aan hun directe omgeving, hun naasten als mantelzorger, als oppasoma of -opa, als vrijwilliger in het buurthuis of ergens anders. Nu stellen dat senioren meer moeten oppakken is wel erg kort door de bocht. Ook het nog meer belasten van de mantelzorger in het verpleeghuis is wel heel makkelijk en doet geen recht aan de realiteit.

Mantelzorgers zijn op weg naar het verpleeghuis zeer betrokken en hebben vaak een intensief proces doorgemaakt waar zij hun geliefden stappen achteruit hebben zien doen. “Ouderen en mantelzorgers vragen niet te vroeg om hulp. Als beroep gedaan wordt op verpleeghuis is dat niet voor niks. Dan zit men vaak al in een heel kwetsbare fase van het leven en is er echt professionele hulp nodig,” aldus Manon Vanderkaa. Met de opname in het verpleeghuis breekt ook voor mantelzorgers een kwetsbare periode aan; het stellen van eisen over betrokkenheid is wel erg stellig. Zeker als we zien dat gemeenten hun mantelondersteuning niet altijd op orde hebben.

Tot slot: het manifest van Hugo Borst, de verontwaardiging van het grote publiek en de brede steun in de politiek kwam er met een reden. Verpleeghuiszorg met mensonterende omstandigheden was er; de beelden lagen er als bewijs. Natuurlijk hebben we te maken met een probleem op de arbeidsmarkt in de zorg. Maar dan verwachten we van de zorgaanbieders meer creativiteit dan de opgeheven armen in de lucht en de roep om soberheid.

Lees hier het artikel in de Volkskrant.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!