Senioren KBO-PCOB in gesprek met goede doelen

Enveloppen vol met ongevraagde cadeaus, stapels acceptgiro’s met de vraag om te doneren. Ongevraagde post van goede doelen valt in veelvoud bij senioren door de brievenbus. Bij velen leidt dit tot ergernis blijkt uit de enorme hoeveelheid reacties die de redactie van het magazine Nestor kreeg, na een ingezonden brief van mevrouw Kat-Bouwmeester over dit onderwerp.

 “Ik ontving vorig jaar 510 acceptgirokaarten en twee dressoir lades vol kaarten en cadeaus. Ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Ik stuur er niet één van weg”

“Ik geef ieder jaar aan meerdere goede doelen. Dan is het hoogst onplezierig bijna wekelijks één of meer (een enkele keer wel eens vijf) bedelbrieven te krijgen die ik rechtstreeks bij het oud papier deponeer. Jammer van het geld dat daarmee gemoeid is.”

Senioren in gesprek
KBO-PCOB besloot na alle reacties van haar leden om samen met Nederland Filantropieland fondsenwervers van goede doelen uit te nodigen om met de senioren in gesprek te gaan over de wervingsmethoden naar donateurs. Op een dinsdag in juni kwamen veertien senioren en fondsenwervers samen in Amersfoort om hierover met elkaar te spreken.

Businessmodel of persoonlijk contact
Senioren zijn een belangrijke doelgroep voor goede doelen vanwege hun grote geefbereidheid. Toch hebben de senioren het gevoel dat ze gezien worden als deel van een businessmodel. Dit vermoeden is niet helemaal ongegrond. Werving van donateurs is grotendeels cijfermatig gestuurd, zo bevestigen de fondsenwervers. De senioren vinden het opvallend als blijkt dat de fondsenwervers graag met (potentiële) donateurs in contact komen. “Niet alleen om geld op te halen, maar juist om aan de mensen te laten zien welke mooie dingen we voor elkaar krijgen”. Dat contact maken gebeurt,, op enkele uitzonderingen na, nog nauwelijks persoonlijk. De senioren geven aan dat landelijke goede doelen er goed aan doen zich regionaal en zelfs lokaal voor te stellen.

Openheid
Onder de aanwezige senioren heerst het gevoel dat er sprake is van verspilling bij de goede doelen. Dit vanwege negatieve media uit het verleden, maar ook door het opsturen van glossy magazines, cadeaus en andere zaken waar ze niet op zitten te wachten. Eén van de aanwezige dames vraagt de goede doelen om meer openheid van zaken te geven. Alle aanwezige fondsenwervers merken op dat ze dit doen, via jaarverslagen, de magazines en nieuwsbrieven. Toch lijkt al deze berichtgeving de beoogde doelgroep juist te ontgaan. Net als het bestaan van de CBF erkenning, de onafhankelijke toezichthouder van de goede doelen.

Digivaardig
Gaandeweg de bijeenkomst komen de fondsenwervers erachter dat de senioren veel vaardiger zijn in de digitale wereld dan gedacht. Transacties gaan via internetbankieren, er wordt veel gebruik gemaakt van mail en sociale media. De senioren vragen de fondsenwervers om hen ook digitaal te benaderen en niet alleen per ouderwetse post. Digitale nieuwsbrieven of meldingen op Facebook over de voortgang van projecten is een goede manier om op de hoogte te blijven.

 “Het enige wat werkte om van al die post af te komen wat dat ik groot op de retour zette ‘overleden’”

Retour
Waarom lukt het niet om de stroom van ongevraagde post stop te zetten? Een unanieme klacht van de aanwezige senioren. De aanwezige fondsenwervers merken op dat hun organisaties wel degelijk rekening houden met retour gestuurde enveloppen, en dat dit direct in de administratie verwerkt wordt. Ze lichten toe dat het ongevraagd opsturen van acceptgiro’s en cadeaus wel een rendabele manier van werving is. Het brengt uiteindelijk acht tot negen keer meer geld op dan dat het kost. Na het zien van een foto waarop zichtbaar is hoeveel acceptgiro’s jaarlijks in bij deze doelgroep komt, realiseren de fondsenwervers zich dat er een oplopende irritatiegraad is bij de senioren. Een advies van één van de aanwezigen: Als je iets stuurt, laat het dan een enkelvoudige boodschap zijn. Of geef een cadeau, óf vraag een gift. Maar stop met overvragen.

Ontmoeting
De aanwezige senioren geven jaarlijks aan meerdere goede doelen. Dit willen ze ook blijven doen. Veel kleintjes maken groot, en het ene jaar hebben ze meer te besteden dan het andere. Daar wordt het bedrag op aangepast, merkt één van de senioren op. Opvallend is dat de geefbereidheid zich niet beperkt tot geld, maar ook tot tijd. Het overgrote deel zet zich in als vrijwilliger en ziet het als een belangrijke vorm van zingeving. De bijeenkomst wordt ook gezien als waardevol. Dit is een goede aanzet om vaker met elkaar in gesprek te gaan.