Senioren: gemeenteraadsverkiezingen draaien om wonen en zorg

Verkiezingen_senioren

Bijna de helft van de bevolking is boven de 50 jaar. Juist deze groep gaat komende woensdag trouw naar de stembus. KBO-PCOB bevroeg 1.300 65-plussers over de gemeentelijke politiek. Wonen en zorg blijken de belangrijkste thema’s, en de landelijke partijen hebben de voorkeur.

Bijna de helft van de respondenten is (zeer) geïnteresseerd in de gemeentelijke politiek. 88% van de ondervraagden zegt te gaan stemmen, vooral op een landelijke partij (59%). Daarmee is het contrast groot met andere kiesgerechtigde leeftijdsgroepen, waarvan gemiddeld doorgaans slechts de helft komt stemmen voor de gemeenteraad.

Sociale belangen voorop

De gemeenteraadsverkiezingen draaien voor de senioren om de thema’s wonen en zorg. Ze vinden dat er meer kleinschalige, betaalbare woningen moeten komen voor oud én jong. Met zorgvoorzieningen dichtbij voor wie dat nodig heeft. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Gemeenten kregen er de afgelopen jaren steeds meer taken bij, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan de groene leefomgeving, zorg en ondersteuning. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. KBO-PCOB wil politiek dichtbij mensen. Politici die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met geld.”

Seniorvriendelijk beleid

Na wonen en zorg noemen de ondervraagde senioren veiligheid, zingeving en koopkracht als vitale onderwerpen. Dat zijn allemaal terreinen waarop een gemeente veel kan doen. Seniorvriendelijke gemeenten onderscheiden zich door aandacht en geld voor veilige wijken, het bestrijden van eenzaamheid, ontlasting van mantelzorgers en financiële ondersteuning van inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten.

Manon Vanderkaa: “Veel senioren gaan trouw naar de stembus, in de hoop en verwachting dat het beleid van hun gemeente seniorvriendelijker wordt. En dat thema’s die belangrijk zijn voor senioren in het coalitieakkoord landen, te beginnen bij wonen en zorg. Lokale bestuurders, u weet wat u te doen staat!”