Senioren betrokken bij duurzaamheid

Veel senioren zijn betrokken bij het onderwerp duurzaamheid. Dat blijkt uit een flitspeiling van KBO-PCOB. Directeur Manon Vanderkaa ging met enkele van hen in gesprek over het thema. “In plaats van bang maken, moet de overheid ons verleiden tot maatregelen.”

Over duurzaamheid en klimaat is veel te doen. Wat vinden onze leden nu zelf? Zeven van hen gingen aan de Tafel van Tien hierover in gesprek met Manon Vanderkaa. “Mensen hebben hun spaarpotje hard nodig. Hoe zorgen we dat mensen die minder financieel daadkrachtig zijn mee kunnen doen?”, die vraag kwam veel naar voren. Oplossingen voor een betaalbare energietransitie werden genoemd. “Kies voor ‘woonkostenneutraliteit’: een hogere huur compenseren met een lagere energierekening.” Dat is een goed uitgangspunt, waarbij we wel goed moeten kijken of het echt haalbaar is. En de overheid, projectontwikkelaars en verhuurders moeten meewerken, zo waarschuwden enkele leden.

Foto van de Tafel van Tien in gesprek over duurzaamheidOnderscheid maken

“Wanneer kan een oudere een investering van €10.000 terugverdienen? Je kunt niet van iedereen verlangen dat ze hun spaarcenten hierin steken”, zo klonk het ook. Met daarbij de nuance: “Je moet wel onderscheid maken tussen groepen senioren, in leeftijd en in kapitaalkracht.” Wie de woning hypotheekvrij heeft, kan doorgaans makkelijker geld vrijmaken voor verduurzaming. Zo investeert één van onze leden in de zonnepanelen op de woningen van zijn kinderen, in plaats van alvast een erfdeel schenken.

Flitsonderzoek

Onder 1.300 senioren heeft KBO-PCOB gepeild hoe het thema leeft. Maar liefst 92% van de Nederlandse senioren vindt duurzaamheid een belangrijk thema. 78% van de respondenten geeft aan duurzaam te leven. Het meest wordt gelet op het verbruik van energie, afval scheiden en minder plastic gebruiken.

Wel verschillen de meningen over het tempo waarin we moeten verduurzamen. 32% van de senioren vindt de aandacht voor klimaat(verandering) overdreven, 22% neemt een middenpositie in en 46% is het hiermee oneens.

Veel senioren (43%) vinden dat de maatregelen die Nederland neemt nauwelijks invloed hebben op wereldschaal en overbodig zijn, 30% is neutraal, 27% is het hiermee oneens. Ook is 32% is van mening dat in vergelijking met andere Europese landen, Nederland achterloopt in verduurzaming, 41% kiest een middenpositie en de rest (27%) is het ermee oneens.

Eensgezind zijn de respondenten dan weer over de betaling van de energietransitie. 80% is van mening dat de lasten teveel bij de burgers worden gelegd en dat bedrijven meer moeten bijdragen aan klimaatmaatregelen. 16% kiest een middenpositie en 4% is het ermee oneens.

Techniek Nederland

Bij het evalueren van de opgehaalde informatie uit de Tafel van Tien en de flitspeiling bleek dat senioren meer helderheid wensen over de mogelijkheden om een huis betaalbaar te verduurzamen. “In kleine stapjes, haalbaar en betaalbaar,” aldus een deelnemer van de Tafel van Tien. KBO-PCOB zal aan Techniek Nederland voorstellen om samen op te trekken, zodat de informatie over het verduurzamen van een (koop)woning op betaalbare wijze helder en toegankelijk wordt.

 

> Lees hieronder een samenvatting van de resultaten van de flitspeiling.

> Ook in gesprek aan de Tafel van Tien? Van harte welkom!

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!