SCP-rapport over ouderenzorg verontrust KBO-PCOB

Het rapport Kennissynthese over de zorg voor thuiswonende ouderen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat woensdag 17 april verscheen geeft KBO-PCOB te denken. De Nederlandse ouderenzorg staat voor heel wat uitdagingen. “Het rapport onderstreept de urgentie om onze ouderenzorg minder complex te maken, zowel voor ouderen als voor hulpverleners”, zegt KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa.

In 2030 zullen er ruim 2 miljoen 75-plussers zijn, 720.000 meer dan nu. Duidelijk is dat als gevolg van het toenemend aantal ouderen, de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt. Daar staat tegenover een tekort aan personeel en mantelzorgers. “Een verontrustende constatering van het SCP”, zegt Manon Vanderkaa, “ook al merken we dat veel ouderen meer eigen regie nemen in het organiseren van zorg en ondersteuning.”

Juiste zorg op de juiste plek

Zowel ouderen als professionals vinden volgens het SCP vaak moeizaam hun weg in de verschillende soorten zorg en ondersteuning. De informatievoorziening is onduidelijk. De complexiteit van het systeem werkt een gebrek aan afstemming en samenwerking tussen hulp- en zorgverleners in de hand. Ook KBO-PCOB constateert dat door schotten in de zorg ouderen te maken krijgen met onbegrijpelijke en ondoorzichtige lagen in de zorg. “Beleid in Den Haag moet dichter bij de ouderen komen te liggen. Zodat de juiste zorg op de juiste plek voorhanden is; een hele uitdaging.”

Nieuwe technologie

Het SCP verwacht ook dat technologieën een grotere rol zullen gaan spelen, maar tot nu toe gaan de ontwikkelingen nog erg langzaam. “Ook hier is nog een wereld te winnen”, vindt Vanderkaa. “Dit vraagt om nu te investeren in digitale inclusie van ouderen: laat ouderen meedenken bij het ontwikkelen van eHealth, zodat er een betere afstemming ontstaat”.

Zelfredzaamheid niet overschatten

Uit het rapport blijkt dat de eigen kracht en mogelijkheden van ouderen niet moet worden overschat. KBO-PCOB waarschuwt ervoor dat ouderen die niet redzaam zijn op extra hulp van anderen moeten kunnen rekenen. Het gaat dan vaak om ouderen met weinig digitale vaardigheden, een klein netwerk, een laag opleidingsniveau en een gering inkomen. Manon Vanderkaa: “Hoe houden we deze mensen aangesloten en voorzien van de juiste zorg op de juiste plek? Dat is de vraag die nu op tafel moet liggen om ook hen in de toekomst goede zorg te kunnen bieden.”

> Lees het SCP-bericht en het rapport

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!