Scheefwonen en huurtoeslag: KBO-PCOB en Kamer over huren

De Tweede Kamer debatteerde woensdag 26 september met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken over huren. Daarin kwamen onder meer het zogenoemde scheefwonen en de huurtoeslag aan de orde. KBO-PCOB had inbreng in het debat over deze twee onderwerpen die voor veel ouderen met een huurhuis erg van belang zijn.

De coalitiepartijen gaven woensdagochtend in het Algemeen Dagblad aan dat zij de huren van zogenoemde scheefwoners* nog verder willen opschroeven. Dat zou betekenen dat de huur van mensen met een jaarinkomen van €41.000 bruto plots met 40% zou kunnen stijgen naar de maximumhuurprijs van €710 per maand.

Kritisch op ontwikkelingen

Daar kwam in de Tweede Kamer, en ook daarbuiten, al snel veel kritiek op. Ook vanuit KBO-PCOB. In een interview op Radio 5 gaf directeur Manon Vanderkaa aan dat senioren vaak helemaal geen alternatief hebben om naartoe te verhuizen: de woningmarkt is overspannen, het aanbod geschikte woningen is zeer beperkt en niet zelden erg duur. Voor hen is een huurverhoging als deze niets meer dan een forse lastenverzwaring in tijden waarin de kosten van wonen toch al flink oplopen. Ondanks de verzachtende woorden die CDA, D66 en ChristenUnie tijdens het debat spraken – middeninkomens zouden hier niet mee geconfronteerd worden – is KBO-PCOB er nog niet gerust op. We houden de ontwikkelingen vanzelfsprekend in de gaten.

Huurtoeslag

Uit recent onderzoek van onder meer KBO-PCOB blijkt dat honderdduizenden senioren het risico lopen huurtoeslag te laten liggen. Stevige cijfers die ook Kamerleden opgevallen zijn. De Kamerleden Ronnes (CDA) en Krol (50PLUS) vroegen de minister tijdens het overleg om verder onderzoek te doen naar deze cijfers. Dit in aanvulling op eerdere Kamervragen die al waren gesteld en op vragen die gesteld werden in onder meer de gemeenteraden van Den Haag en Eindhoven.

*) Onder ‘scheefwoners’ worden mensen verstaan wiens inkomen eigenlijk te hoog is ten opzichte van de huurprijs van de socialehuurwoning waarin zij wonen. De overheid probeert al enkele jaren deze mensen te bewegen te verhuizen naar een vrijesectorhuurwoning of een koopwoning, om zo ruimte te maken voor mensen met een laag inkomen. Dat gebeurt door de huren van mensen met een hoger inkomen sterker te laten stijgen dan de huren van mensen met een lager inkomen.