Samen sterker: PCOB en ANBO willen samen verder

PCOB en ANBO, twee relevante seniorenorganisaties, hebben de handen ineengeslagen om samen verder te gaan. Door onze krachten te bundelen kunnen we meer bereiken voor senioren in Nederland. Gezamenlijk optrekken stelt ons in staat met daadkracht en betrokkenheid op te komen voor de belangen van senioren. In een tijd waarin belangenbehartiging versnipperd kan raken, geloven wij in de kracht van een verenigde stem.

Op dit moment bevinden we ons in een verkennende fase, waarin we gesprekken voeren over een mogelijke fusie. Hoewel er nog geen formeel besluit is genomen, zijn de besturen van PCOB en ANBO vastberaden om deze nieuwe weg in te slaan. Zij hebben hun intenties uitgesproken om gezamenlijk een krachtige nieuwe vereniging te bouwen voor alle leden. Beide organisaties werken actief aan de voorbereidingen voor de besluitvorming.

Het streven is om in november tot een formele besluitvorming te komen. Als alles volgens plan verloopt, zal de fusie vanaf 1 januari 2024 een feit zijn. ANBO en PCOB zijn ervan overtuigd dat ze samen impact kunnen maken en van oprechte betekenis kunnen zijn voor senioren nu en in de toekomst.