Samen Ouder Worden – 4 pilotprojecten

Het programma Samen Ouder Worden richt zich op (nieuwe) samenwerkingen die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. Het programma is ontwikkeld door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), in samenwerking met landelijke vrijwilligersorganisaties waaronder KBO-PCOB. In Samen Ouder Worden gaat het bijvoorbeeld om thema’s als dementie en eenzaamheid, betere afstemming tussen vrijwilligers en de beroepsmatige zorg- en welzijnsmedewerkers, en praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

Pilotprojecten

KBO-PCOB onderzoekt in pilotprojecten op vier verschillende plekken in Nederland (en er komt een vijfde bij) wat de behoefte lokaal is en wat er nodig is voor een optimale lokale samenwerking. Met de ervaringen die opgedaan worden in deze pilots, kunnen andere plaatsen en regio’s hun voordeel doen en ook zelf initiatieven ontwikkelen en samenwerkingsprojecten opzetten.

Lees meer over de vier pilotprojecten in Andijk, Dronten, de Duin en Bollenstreek en Waalwijk: Vier pilotprojecten Samen ouder worden

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!