Liefde en intimiteit in het verpleeghuis vraagt om blijvende aandacht

Je weet niet hoe het leven loopt

Intimiteit hoort bij alle leeftijden en in alle levensfases. Ook als je kwetsbaar bent en in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. De meeste bewoners ervaren gelukkig voldoende ruimte voor romantisch en seksueel contact in verpleeghuizen. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Jezelf zijn in het verpleeghuis’ die vandaag is verschenen.

Een op de zeven ondervraagde bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen mist romantisch of seksueel contact. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Sinds ons manifest Intimiteit van 2015 is er al veel ten goede veranderd. Dat is een prachtig gegeven op Valentijnsdag. Maar met de druk op verpleeg- en verzorgingshuizen, ligt er wel een uitdaging!”

Enkele feiten

Uit het onderzoek blijkt onder andere het volgende:

  • Een op de zeven ondervraagde bewoners (15%) geeft aan romantisch of seksueel contact te missen, terwijl dit voor 82% niet geldt.
  • Een deel van de bewoners ervaart wrijving tussen de behoefte aan privacy en de behoefte aan intimiteit: 14% vindt dat er onvoldoende privacy is om romantisch of seksueel intiem te zijn (49% vindt dat deze ruimte er wel is). Onder degenen die deze wrijving ervaren, is het percentage dat romantisch of seksueel contact mist hoger (26%).
  • Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen ervaren ruimte voor diversiteit en het zichzelf kunnen zijn. De overgrote meerderheid (82%) heeft het idee zichzelf te kunnen zijn en 91% heeft het idee dat hun levensovertuiging gerespecteerd wordt in de instelling.

Signalen

KBO-PCOB ontvangt uit de achterban nog steeds pijnlijke signalen: oudere koppels die niet naast elkaar kunnen slapen vanwege gebrek aan ruimte. Bewoners die te weinig privacy hebben door bewakingscamera’s in de kamers of door personeel dat naar binnen loopt zonder kloppen. Het zijn enkele voorbeelden die aantonen dat het nog niet overal goed gaat.  Vanderkaa: “Ik ben blij dat we stappen vooruit hebben gezet, maar signalen dat het beter kan bereiken ons nog wel. We weten dat zorgprofessionals  hun best doen, dat de werkdruk groot is en dat de verpleeghuizen met wachtlijsten kampen. Maar het ervaren van intimiteit en seksualiteit is een onderdeel van een goede kwaliteit van leven.” Binnen het kwaliteitskader verpleeghuiszorg moet daarom aandacht komen voor het thema intimiteit en seksualiteit.  En er moet ruimte zijn voor andere woonvormen die het mogelijk maken dicht bij elkaar intiem oud te worden. Maar ook in de opleidingen voor zorgprofessionals moet meer aandacht komen intimiteit en seksualiteit. Beroepskrachten moeten leren adequaat te reageren op vragen van ouderen en ook goed op de hoogte zijn van veranderende seksualiteit als gevolg van veroudering of ziekte.