Roep om voldoende leeftijdsbestendige woningen houdt aan

Sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en zorgen voor betaalbare woningen. Dat is het doel van de Nationale woonagenda van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Dit kwam vandaag uitvoerig ter sprake in de Tweede Kamer in een debat over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. Dat hier een gebrek aan is staat wat KBO-PCOB betreft vast. Zeker voor senioren valt er op de woningmarkt winst te behalen.

Woonwensen inzichtelijk maken

Het aantal senioren groeit gestaag en de woonwensen zijn zo verschillend als senioren zelf. De een wil van een koop- naar een huurwoning, een ander wil terughuren en de ander wil met familie en/of vrienden gaan erfdelen. “Senioren hebben eigenlijk weinig beweegruimte wanneer ze een verhuiswens hebben”, stelt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. “En dat is nou zo jammer, want bij een nieuwe levensfase zou de keuze voor een andere leefomgeving tot de mogelijkheden moeten behoren.”

50PLUS heeft de minister verzocht een woonwensenonderzoek onder ouderen te houden. Hierbij kan aandacht worden geschonken aan goede voorbeelden zoals de Knarrenhof, familiehuizen, het buurtverpleeghuis, et cetera. KBO-PCOB stuurt er al geruime tijd op om de woonwensen juist aan senioren zelf te vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via achterbanonderzoek.

Senioren een plek op de woningmarkt

Daarnaast is de minister verzocht om een aanzienlijk deel van de nieuw te bouwen woningen te bestemmen voor seniorenhuisvesting. Voor zover het om bestaande woningen gaat wordt het aanvullende verzoek gedaan aan de minister om met woningbouwcorporaties afspraken te maken om een groot deel van bestaande woningen leeftijdsbestendig te renoveren. “Het aantal senioren neemt toe en haast is geboden om voldoende leeftijdsbestendige woningen te realiseren. Dit had bij wijze van spreken gisteren al moeten gebeuren.”

De stemmingen over de verschillende voorstellen vinden op dinsdag 29 mei a.s. plaats in de Tweede Kamer.