Resultaatgericht indiceren: niet doen

Gemeenten hoeven als het aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ligt in de toekomst geen urenindicaties meer af te geven voor hulp en ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hij komt met een wetswijziging om ‘resultaatgericht indiceren’ toe te staan. Cliënten- en patiëntenorganisaties, waaronder KBO-PCOB, wijzen dit plan af. “Niet doen. Het gaat ten koste van de rechtspositie en zorg van mensen die van gemeentelijke hulp en ondersteuning afhankelijk zijn. De bureaucratie om hulp te regelen zal toenemen”, schrijven de organisaties in reactie aan de Tweede Kamer.

Bij resultaatgericht indiceren krijgen mensen in vage, algemene bewoordingen te horen dat zij recht hebben op een ‘schoon en leefbaar huis’. Eerder maakt de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter, hier korte metten mee omdat dit te weinig duidelijkheid en rechtszekerheid biedt. Gemeenten die dat toch deden, kregen een stevige tik op de vingers. Mensen hebben recht op urenindicaties, vindt de Centrale Raad. Veel gemeenten legden deze uitspraak vervolgens naast zich neer.

Minister overrulet de hoogste rechter

Met zijn voornemen overrulet de minister nu de hoogste bestuursrechter. De minister lijkt hiermee de kant van de gemeenten te kiezen. “Het is alsof er heel veel mensen bij het stoplicht door rood rijden en de wetgever dan zegt dat we rood dezelfde betekenis gaan geven als oranje, in plaats van de overtreders van de regels op hun gedrag aan te spreken”, schrijven de organisaties in de brief aan de Tweede Kamer.

Prikkel voor minder zorg

In de praktijk blijkt dat gemeenten overstappen op resultaatgericht indiceren (in plaats van urenbeschikkingen) omdat ze daarmee hopen goedkoper uit te zijn. Deze werkwijze gaat vrijwel altijd gepaard met bezuinigingen vanuit de gemeente. Het geeft een enorme prikkel aan gemeenten en aanbieders om te sturen op minder zorg en ondersteuning, omdat dit de kosten voor hen verlaagt. “Hier wordt dus bezuinigd ten koste van de kwaliteit van leven en de participatie van mensen”, concluderen de organisaties.

>  Lees de brief aan de Tweede Kamer die is geschreven door KBO-PCOB, Ieder(in), Per Saldo, Anbo, LOC en MantelzorgNLOpen dit document met ReadSpeaker docReader

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!