Rekenrente treft niet alleen gepensioneerden

We moeten afscheid nemen van de huidige rekenregels en toe naar een realistischer rekenrente. Dat zegt Manon Vanderkaa, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB, vrijdag 6 september in een opinie-artikel in het Algemeen Dagblad. Want de lage rekenrente treft niet alleen gepensioneerden, maar iedereen.

Als het gaat over pensioenen en de rekenrente, dan wordt al snel gedacht aan ouderen. Terecht, want vooral door die lage rekenrente heeft menig gepensioneerde zijn pensioenuitkering al tien jaar niet meer zien stijgen en is de waarde ervan met meer dan 15% uitgehold. Bovendien is de dreiging van korten intussen levensgroot. En dat treft ook niet-gepensioneerden.

Treurig vooruitzicht

De lage rekenrente raakt namelijk ook mensen die nu een pensioen opbouwen. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt rekende recent al voor dat wie nu €91 inlegt, daar over 20 jaar maar €69 koopkracht (plus indexatie of min kortingen) voor terugkrijgt. Zeker voor werkende vijftigers en zestigers, van wie het nog maar de vraag is of zij voor hun pensioendatum onder het juk van de lage (reken)rente vandaan komen, is dat een treurige conclusie.

Die rekenrente is zo laag omdat deze gekoppeld is aan de (risicovrije) marktrente, en die is vooral door toedoen van de Europese Centrale Bank gemanipuleerd en lager dan ooit. Ondertussen zegt de rekenrente allang niets meer over de rendementen van de fondsen en hun vermogenspositie, want beide zijn goed. Het totale pensioenvermogen verdubbelde in de afgelopen jaren van €700 naar meer dan €1.450 miljard.

Geen tijd te verliezen

Volgens KBO-PCOB ligt de oplossing binnen handbereik. We moeten loskomen van de huidige systematiek die zowel gepensioneerden als werkenden geen perspectief biedt, en naar een realistische rekenrente. Die ligt, zo gaven economen Lex Hoogduin en Sylvester Eijffinger recent in het Financiële Dagblad aan, ergens tussen de 2,5 en 3 procent. Vasthouden aan de lagere risicovrije rekenrente in tijden van hoge beleggingsrendementen en gebrek aan een gegarandeerd pensioen,  is niet alleen zinloos maar zelfs schadelijk. Als we, nu en in de toekomst, een koopkrachtig pensioen willen, dan hebben we geen tijd te verliezen.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!