Regeling ANW-compensatie ABP moet beter

Pensioenfonds ABP schrapt de zogenoemde ANW-compensatie. KBO-PCOB trekt al langer aan de bel om een regeling te treffen voor de mensen die geraakt worden door deze wijziging. Directeur Manon Vanderkaa: “We constateren nu dat het vangnet nog niet goed gespannen is. Halvering van de uitkering ligt op de loer. We willen dat de overheid en het pensioenfonds nu met een échte oplossing komen!”

In december 2017 vroeg KBO-PCOB het ABP de termijn van de Anw-afschaffing te verplaatsen, zodat er meer tijd komt voor gedupeerden om een alternatieve regeling te treffen. ABP besloot destijds de huidige regeling te verlengen tot 1 mei 2018.

Manon Vanderkaa: “Nu komt er een konijn uit de hoge hoed. Voor mensen die voor 1996 dienstjaren bij het ABP hebben opgebouwd blijkt een gedeeltelijke Anw-compensatie te bestaan waarover eerder niet werd gecommuniceerd. KBO-PCOB ontvangt daarnaast verontrustende signalen van mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.”

Kamervragen

CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Lenny Geluk-Poortvliet stellen nu kritische Kamervragen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister Koolmees van Sociale Zaken. “KBO-PCOB ondersteunt de indiening van deze vragen van harte. We vragen aan de sociale partners en het ABP om de vijfjaarstermijn te heroverwegen en de ‘minimaal-2x-basispremie’-clausule te verlagen”, aldus Manon Vanderkaa.

Minister Ollongren lijkt niet happig om de Autoriteit Financiële Markten de gang van zaken te laten onderzoeken rondom de afschaffing van de ANW-compensatie. Beide Kamerleden stellen echter nieuwe inzichten voor die een onderzoek zouden legitimeren.

Het ABP heeft volgens de Kamerleden:

  • haar deelnemers niet binnen de wettelijke termijn van drie maanden correct geïnformeerd;
  • onjuiste informatie verschaft op haar pensioenoverzichten en op mijnAPB.nl;
  • in een aantal gevallen effectief de totale uitkering met meer dan de helft verlaagd heeft voor toekomstige nabestaanden.

Schrap vijfjaarstermijn

Halvering van de totale uitkering is het schrikbeeld. “Dit risico is aan ons meermaals genoemd door zeer bezorgde senioren. Bijzonder schrijnend vinden we het dat het ‘halveringsrisico’ alleen lijkt te kunnen worden vermeden door binnen vijf jaar, de termijn waarvoor ze wél zich kunnen verzekeren, te overlijden. KBO-PCOB roept daarom de sociale partners op om weer met het ABP aan tafel te gaan en het vijfjaarstermijn te schrappen!”

Versoepel de uitzonderingsregel

KBO-PCOB roept daarnaast op om het ‘minimum-2x–basispremie-bedrag’ te verlagen. Manon Vanderkaa: “Momenteel vallen deelnemers onder de uitzonderingsregeling als ze van alternatieve verzekeraars minimaal twee keer de voormalige basispremie moeten betalen. KBO-PCOB ontvangt vele signalen dat dit doorgaans bedragen zijn die moeilijk op te vangen zijn voor hen met een kleine beurs.”

Zie ook eerdere berichtgeving: