Raad van Ouderen opgericht

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht.

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad bestaat uit elf ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, waaronder ook KBO-PCOB. Op 11 oktober vond in Utrecht de officiële installatie plaats. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa was hierbij aanwezig.

Advies

Toen minister Hugo de Jonge van VWS in het voorjaar met tientallen organisaties het Pact voor de Ouderenzorg sloot, spraken ze af deze raad op te richten. Die moet de pactpartijen gevraagd én ongevraagd van advies dienen. Voorgenomen werd om niet óver, maar mét ouderen te praten. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Inmiddels is het aantal deelnemende partijen gegroeid tot ruim 170.