Prinsjesdag 2017 is voorbij, en wat nu?

De hoeden zijn zorgvuldig opgeborgen, alle paarden staan op stal en de troonrede is voorgelezen. KBO-PCOB liet tijdens en na de troonrede meteen van zich horen, want het is van essentieel belang dat álle senioren profiteren van economische vooruitgang.

‘Behoud van koopkracht is voor veel ouderen niet voldoende. Herstel is noodzakelijk na jaren van inleveren. Niet-indexeren van aanvullende pensioenen en snelle stijging van zorgkosten heeft er bij veel senioren ingehakt. Dat gepensioneerden er minder op vooruit gaan dan werkend Nederland is onacceptabel.’ Direct na de troonrede sprak directeur Manon Vanderkaa zich uit over de impact van het beleid op senioren. De directeur was rondom Prinsjesdag bij diverse media te gast om te reageren op de kabinetsplannen. De volledige reactie op de troonrede leest u hier.

Zo beïnvloeden we de politiek

Wanneer de Tweede Kamer de rijksbegroting behandelt – de begrotingen van de verschillende ministeries samen – oefent KBO-PCOB achter de schermen invloed uit op de uiteindelijke wetvoorstellen.
De belangenbehartigers van KBO-PCOB zorgen dat de politiek goed geïnformeerd wordt over de belangrijke onderwerpen koopkracht, wonen, welzijn en zorg, digitalisering, veiligheid en zingeving. Ze doen dit in gesprekken met Kamerleden en met ambtenaren van de diverse ministeries. Ook gaan er brieven naar de Tweede Kamer en de ministeries waarin KBO-PCOB reageert op de begrotingen. Daarbij sturen we aan op voorstellen die in het belang van senioren zijn.

Samenwerken met senioren

Als de goedgekeurde plannen vervolgens uitgevoerd worden, blijft KBO-PCOB een rol spelen. We maken onze standpunten en wensen niet alleen kenbaar aan de politiek, maar zijn ook kritisch op de uitvoering van de plannen. Wordt geld bijvoorbeeld besteed zoals beloofd is?
KBO-PCOB haalt ook veelvuldig signalen op vanuit de samenleving. Dit doen we door veel samen te werken met maatschappelijke organisaties. En ook door senioren actief te vragen wat er speelt en hoe KBO-PCOB hun belangen het best behartigt. Op deze manier is KBO-PCOB niet alleen een organisatie voor senioren, maar ook door senioren – ook in de belangenbehartiging.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?