Postzegels

Wordt post een luxe als postzegel te duur wordt?