Post Belastingdienst ook na twee jaar nog op papier

Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, waarin hij de regering vraagt om de gewenningsperiode van twee jaar los te laten en post van de Belastingdienst ook daarna zowel op papier als digitaal te blijven verzenden.
Het meldpunt Dag blauwe envelop, een initiatief van de belastingservice van KBO-PCOB en ANBO, blijkt daarmee opnieuw succesvol.

Voor correspondentie van de Belastingdienst over onder andere navorderingsaanslagen, beslissingen op bezwaar, reacties op verzoeken voor een voorlopige aanslag en teruggaven bij middeling, gold een gewenningstermijn van twee jaar. In die periode zouden berichten zowel digitaal als op papier worden verzonden en na die twee jaar alleen nog digitaal. Het is echter van groot belang dat burgers tijdig kennis kunnen nemen van deze belastingbrieven, omdat binnen zes weken eventueel bezwaar aangetekend kan worden, waarna de aanslag definitief vaststaat. Met het aannemen van de motie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wordt de regering nu gevraagd om deze gewenningstermijn los te laten.

Eerdere toezegging
Al eerder zegde staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën onder druk van de seniorenorganisaties toe dat mensen in bijzondere gevallen de papieren blauwe envelop kunnen blijven ontvangen. Het gaat dan om mensen die geen computer of internet hebben, digibeet zijn en geen vrienden of familie hebben om te helpen. Met deze toezegging kwam de staatssecretaris al gedeeltelijk tegemoet aan onze zorgen.

Goede alternatieven
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa is blij met de aangenomen motie. “We zijn niet tegen digitalisering van belastingdiensten, maar we willen wel dat zowel bedrijven als de overheid goede alternatieven bieden voor mensen die (nog) niet of verminderd digitaal vaardig zijn. Het betreft dan niet alleen ouderen, maar ook mensen die om financiële redenen of door een chronische ziekte of beperking niet met een computer kunnen werken.”