Politici doof voor kritiek op nieuwe pensioenwet

OPINIE – Politieke partijen lijken doof voor alle kritiek op het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel. Het vertrouwen in het nieuwe stelsel is gedaald tot een dieptepunt, maar toch ziet het ernaar uit dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel binnenkort gaat behandelen. Onbegrijpelijk, volgens de Seniorencoalitie.

Vertrouwen is essentieel in de pensioendiscussie. Mensen geven jarenlang hun geld aan een pensioenfonds en moeten erop kunnen rekenen dat ze dat geld later terug krijgen.

Nu schort het flink aan dat vertrouwen, zien we in diverse onderzoeken. Pensioenfonds PNO Media vroeg vorig najaar aan de deelnemers en gepensioneerden of ze verwachten dat ze er in het nieuwe stelsel op vooruit gaan. Bijna de helft verwacht een lager pensioen. En ook in de NIDI-Netspar Pensioenmonitor verwacht maar 3% van de gepensioneerden in het nieuwe stelsel een hogere uitkering te krijgen. 44% verwacht een lagere uitkering. Met deze cijfers zouden bij alle politieke partijen de alarmbellen moeten gaan rinkelen.

Volgens de Seniorencoalitie – waarin ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM de krachten hebben gebundeld – moet er niet alleen vertrouwen zijn in het nieuwe stelsel, maar ook in de politiek. Er wordt gesuggereerd dat er veel draagvlak is voor dit nieuwe stelsel. Kijk bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van de sociale partners bij de presentatie van het wetsvoorstel. Maar het moet toch te denken geven dat alle organisaties die ouderen vertegenwoordigen, negatief zijn over het voorstel.

Politici mogen nooit uit het oog verliezen waarom deze enorme stelselwijziging wordt ingevoerd. Het doel is om iedereen een goed pensioen te bieden, jong en oud. Druk het wetsvoorstel daarom niet met stoom en kokend water door de Tweede Kamer. Zorgvuldigheid gaat boven haast.

De Seniorencoalitie heeft zich altijd constructief opgesteld in de discussie, om zo het beste te bereiken voor de huidige en toekomstige gepensioneerden. Maar aan een aantal belangrijke voorwaarden wordt in het huidige voorstel niet voldaan. Daarom vindt de Seniorencoalitie het voorstel zoals het er nu ligt, onacceptabel.

Het kabinet belooft een koopkrachtig pensioen, maar we betwijfelen zeer of die belofte kan worden waargemaakt. De pensioenen zijn al jaren niet geïndexeerd, waardoor ook werkenden inmiddels een forse achterstand in de opbouw hebben. De komende jaren zal dan ook een grote inhaalslag moeten worden gemaakt, maar in het wetsvoorstel is hierover niets afgesproken.

Verder is nog steeds niet helder hoe de grote pensioenpot van 1800 miljard euro straks wordt verdeeld over individuele pensioenpotjes. Ten slotte hebben de gepensioneerden in het wetsvoorstel veel te weinig zeggenschap over het geld dat zij zelf bij elkaar hebben gespaard. Om deze eisen kracht bij te zetten, zamelt de Seniorencoalitie handtekeningen in middels een petitie, die te vinden is via pasdepensioenwetaan.nl.

De drie bovenstaande kwesties moeten goed worden geregeld voor de komende jaren, in aanloop naar de volledige invoering van het nieuwe pensioenstelsel in 2027. Iedereen is een koopkrachtig pensioen beloofd. Maak dat waar, zodat ook de huidige generatie gepensioneerden nog iets aan het nieuwe pensioenstelsel heeft.

Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB
Anneke Sipkens, directeur/bestuurder ANBO
John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden
Lucia Lameiro, coördinator NOOM

–> Dit stuk is, in aangepaste vorm, ook gepubliceerd in het Algemeen Dagblad van 21 juni 2022.