Pleidooi voor meer toegankelijkheid ouderenzorg

In een brief aan de Tweede Kamer bepleit KBO-PCOB een betere toegankelijkheid van de zorg. Donderdag is er een zogenaamd verzameldebat over diverse onderdelen van de gezondheidszorg. Schotten en digitale muren mogen zorg en ondersteuning niet in de weg staan. Daarnaast maakt KBO-PCOB zich zorgen over de voorgenomen bezuinigingen op hulpmiddelen.

Moeite met het vinden van de juiste weg

Uit diverse recente onderzoeken is gebleken dat de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers wordt overschat. Met name ouderen die te maken hebben met toenemende kwetsbaarheid, hebben moeite hun weg te vinden binnen het huidige zorgsysteem. Dat kwetsbare groepen hun weg niet vinden, komt onder andere doordat wat zij in hun persoonlijke leven meemaken hen bepaald niet onberoerd laat. Ook zijn velen niet of onvoldoende digitaal vaardig. Informatie over aanvragen, cliëntondersteuning, geschilbeslechting en eigen bijdragen bereikt deze groepen moeizaam.

Grote verschillen tussen gemeenten

Onze achterban ervaart bovendien dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten als het gaat om toegankelijkheid van informatie en procedures. Veel van dergelijke signalen bereiken ons via onze ouderenadviseurs, die optreden als vrijwillige cliëntondersteuners voor ouderen die ondersteuning en zorg nodig hebben. Mantelzorgers en vrijwilligers worden nog steeds onderschat en krijgen niet het krediet dat ze verdienen.

Wat is er nodig?

Meer en gerichtere samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat ouderen niet tussen de schotten van het systeem vallen. De knelpunten zijn zo langzamerhand wel bekend. Het is nu tijd voor concrete oplossingen.

Betere cliëntondersteuning

Ouderen verdienen goede en ook professionele hulp die hen kan coachen om zelfredzaam te blijven en hun netwerk te benutten. Ondersteuning van vrijwilligers, zoals de ouderenadviseurs. Stimuleer daarom integrale cliëntondersteuning die samenwerkt met de mantelzorger en hem/haar ondersteunt. Mantelzorgers zijn ook geholpen met een grotere toegankelijkheid van dagbesteding en betere vindbaarheid van vervangende mantelzorg en met meer mogelijkheden voor betaald langdurend mantelzorgverlof.

Samenvattend verzoekt KBO-PCOB de Kamerleden om zich op 15 maart sterk te maken voor betere, meer klantvriendelijke ondersteuning van ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers.