Pleidooi voor seniorvriendelijk regeerakkoord

De formatieonderhandelingen voor een nieuwe regering vinden vanaf donderdag 30 maart plaats in de Stadhouderszaal op het Binnenhof. KBO-PCOB heeft middels een officiële brief aan informateur Edith Schippers zijn wensen en prioriteiten kenbaar gemaakt. Directeur Manon Vanderkaa: “Senioren en de thema’s die hen bezighouden waren een belangrijk punt tijdens de afgelopen verkiezingscampagne. Het is nu zaak dat de formerende partijen hun woorden omzetten in daden.”

In de brief aan informateur Schippers en de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en GroenLinks wordt opgeroepen tot het aanstellen van een coördinerend bewindspersoon ouderenbeleid. “Senioren hebben nu te maken met versnipperd beleid, waardoor bijvoorbeeld een onverantwoorde stapeling van zorgkosten optreedt. Een coördinerend bewindspersoon kan ervoor zorgen dat maatregelen op het gebied van koopkracht, zorg en zingeving elkaar niet tegenwerken, maar juist versterken”, aldus Manon Vanderkaa.

Vrijwilligers op waarde schatten
Als grootste seniorenorganisatie met ruim een kwart miljoen leden, waarvan velen zich inzetten als vrijwilliger in de samenleving, wil KBO-PCOB dat deze waarde gezien wordt en ondersteund waar nodig. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, zeker in zorg aan en ondersteuning van ouderen. Ook mantelzorgers zijn onmisbaar en dienen beter ondersteund te worden, is te lezen in de brief.

KBO-PCOB vindt het verder van groot belang dat eenzaamheid krachtig aangepakt wordt. Ook moet er meer aandacht komen voor preventie in de zorg. Met een nieuw pensioenstelsel in de maak benadrukt KBO-PCOB in de brief aan informateur Schippers dat er gesproken moet worden met zowel de sociale partners als gepensioneerden, om te komen tot een generatie-evenwichtig en solidair stelsel.

Seniorvriendelijk regeerakkoord
Directeur Manon Vanderkaa heeft er vertrouwen in dat deze brief een belangrijke plek krijgt op de informatietafel. “Juist omdat wij als seniorenorganisatie ook oog hebben voor de andere generaties in dit land. Dit is het moment om te komen tot een seniorvriendelijk regeerakkoord, met aandacht voor jong en oud.”

> Lees de brief aan informateur Schippers