Petitie openbare toiletten krijgt lokaal vervolg

Op 3 april jl. bood de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) samen met onder andere KBO-PCOB  de Tweede Kamer de petitie ‘Help! Waar kan ik naar de wc? aan. Dit initiatief krijgt lokaal een vervolg. Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en de nieuwe colleges die er al zijn of nu worden gevormd, zijn zij aan zet om lokaal meer openbare toiletten te realiseren.  Immers de inrichting van de openbare ruimte  is ook de verantwoordelijkheid van gemeentebesturen.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het terugdringen van het tekort aan openbaar toegankelijke toiletten. Daarom is nu op ludieke wijze vanuit een brede coalitie ook een oproep gedaan via de formatiewijzer. Met deze wijzer is iedere onderhandelaar blij met iedere partij op het gebied van openbare toiletten.

KBO-PCOB hoopt dat het onderwerp snel lokaal wordt opgepakt! Want zoals Manon Vanderkaa als eerder stelde: “In een samenleving waarin iedereen meedoet, kan een openbare toiletvoorziening niet anders dan een verplichte voorziening zijn”.

Meer informatie over de campagne en de formatiewijzer vindt u via deze link: https://www.waarkaniknaardewc.nl/informatie-voor-gemeenten/