Pensioenvragen

U las het al in Trouw: naast zorgen over gezondheid, zorg en eenzaamheid leven er bij veel senioren ook vragen over hun financiële situatie. Met name de berichten vanuit pensioenfondsen over de kelderende beurskoersen maken mensen soms onzeker. Daarom zet KBO-PCOB hieronder drie veelgestelde vragen op een rij.

Wordt mijn pensioen nu verlaagd?

Nee, in 2020 gaat uw pensioen niet (verder) omlaag. Aan de hoogte van uw huidige pensioenuitkering verandert dit jaar niets.

Hoe zit het met de pensioenen in 2021?

Of uw pensioen in 2021 omlaag gaat, valt nog niet te zeggen. Dat wordt pas aan het einde van het jaar duidelijk.

Wel weten we al dat de coronacrisis een grote invloed heeft op de aandelenmarkten. De pensioenfondsen beleggen veel in aandelen en zij zien nu hun dekkingsgraad dalen. Mogelijk herstellen zij zich op tijd, maar misschien gebeurt dat ook niet. In dat laatste geval zal KBO-PCOB opnieuw met minister Koolmees om tafel gaan om te bespreken hoe korten voorkomen kan worden. Dat hebben we eind 2019 ook gedaan en niet tevergeefs. Wij willen niet dat gepensioneerden in koopkracht nog verder achterop raken.

Wat betekent de coronacrisis voor het pensioenakkoord?

De onderzoeken en gesprekken rondom het pensioenakkoord lopen – op afstand – door. Ook KBO-PCOB is daar, als lid van de klankbordgroep jongeren en ouderen, bij betrokken. Onze inzet daarbij is onveranderd: een toekomstbestendig, solidair stelsel dat gepensioneerden weer perspectief op indexatie biedt.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!