Pensioenkortingen waarschijnlijk van de baan

In 2020 wordt er waarschijnlijk niet gekort op de meeste aanvullende pensioenen. Signalen uit politiek Den Haag wijzen daar op.

In een gesprek op het ministerie van Sociale Zaken op woensdag 13 november lichtte KBO-PCOB, samen met andere seniorenorganisaties, de gezamenlijke brief die we eerder stuurden toe. We gaven opnieuw aan dat we willen dat er niet gekort wordt en pensioenpremies niet worden verhoogd.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “We willen pas op de plaats  voor zowel gepensioneerden als werkenden. In ieder geval tot er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de lage rente voor de aanvullende pensioenen. Ook kunnen we dan in alle rust werken aan de inrichting van het nieuwe pensioenstelsel”.

Vervolg

Meer duidelijkheid komt er naar verwachting in de week van 18 november, als minister Koolmees de Tweede Kamer per brief informeert. KBO-PCOB zal dan ook uitgebreider reageren.