Pensioenknelpunten blijvend onder de aandacht

Op 15 juni spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Jetta Klijnsma over pensioenen. In afwachting van een nieuwe regering, kunnen er nu nog geen besluiten vallen. KBO-PCOB wacht niet lijdzaam af. Samen met andere ouderenorganisaties brengen we  belangrijke knelpunten onder de aandacht van de Kamer, waaronder de rekenrente en niet-indexeren.

Op pensioengebied lijkt het vrij rustig. De Sociaal-Economische Raad broedt nog op een nieuw pensioenstelsel. Kortingen zijn door een licht hogere rente afgewend voor 2017, een kleine uitzondering daargelaten. Maar de kortingen blijven boven de markt hangen en zetten het noodzakelijke draagvlak voor een nieuw pensioenstelsel onder druk.

KBO-PCOB stuurde met de gezamenlijke Nederlandse ouderenorganisaties een brief met inbreng voor het overleg van de Tweede Kamer op 15 juni over pensioenen. 

Rentepolitiek
Allereerst spreken we onze zorgen uit over de rentepolitiek van de Europese Centrale Bank. Die zorgt ervoor dat de rente al langere tijd extreem laag is, met een daling in de dekkingsgraad en (dreigende) kortingen als gevolg.

Bodem in rekenrente
Daarnaast belichten we de zogenaamde rekenrente waarmee pensioenfondsen rendement moeten rekenen over de pensioenverplichtingen. Staatssecretaris Klijnsma liet het Centraal Planbureau onderzoek doen naar een bodem van 2% in de rekenrente. De staatssecretaris legt vervolgens sterk de nadruk op de negatieve effecten van zo’n bodem. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “ Maar wie de notitie van het Planbureau goed leest, concludeert juist dat die negatieve effecten gering zijn. De beweringen van de bewindsvrouw zijn op zijn minst weinig genuanceerd. Zij zet jong en oud onnodig tegen elkaar op. Wij willen juist nu wat meer nuance aanbrengen en geloven in oplossingen die voor alle generaties goed zijn.”

Effecten voor alle generaties
Opmerkelijk is dat de overheid wel een bodem toestaat bij het bepalen van de pensioenpremie. Premie en verplichtingen zijn niet op dezelfde grondslag gebaseerd. Manon Vanderkaa: “We gaven al eerder aan dat dit kan leiden tot een lagere dekkingsgraad, met kortingen en niet-indexeren als gevolg. Dat is zowel slecht voor mensen die nog pensioen opbouwen als voor mensen die al pensioen ontvangen.”

  • Lees hier de brief van de gezamenlijke ouderenorganisaties