Pensioenfondsen, pensioenstelsel, pensioentelefoon

De financiële positie van pensioenfondsen is verder verslechterd. Een nieuw pensioenstelsel is in de maak, maar het overleg daarover loopt stroef. KBO-PCOB heeft een pensioentelefoon opgericht voor vragen. En wie lid is van pensioenfonds ABP kan stemmen voor het Verantwoordingsorgaan.

Financiële positie pensioenfondsen

De dekkingsgraad van pensioenfondsen is gedaald tot gemiddeld 108 procent in maart. Deze graadmeter laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dit en is bijvoorbeeld belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen. Mede door het beleid van de Europese Centrale Bank staat de rente al tijden historisch laag. Hierdoor hebben pensioenfondsen, ondanks forse eigen vermogens en hoge rendementen, niet voldoende in kas om de pensioenen te mogen indexeren. Directeur Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB ageert uiteraard tegen deze kortingen. Al tien jaar lang worden de meeste pensioenen niet geïndexeerd. Senioren voelen dit hard in hun portemonnee, zeker in combinatie met de toegenomen lasten.”

Nieuw pensioenstelsel

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De sociale partners, werkgevers en vakbonden, worden het alleen nog niet eens over de contouren. KBO-PCOB adviseert beleidsmakers over het huidige én nieuwe pensioenstelsel en is in gesprek met jong en oud over de toekomst. Juist nu de economie blijft aantrekken, stelt KBO-PCOB vragen bij de houdbaarheid van het huidige stelsel. Wij volgen het politieke debat dan ook nauwgezet en geven samen met collega-organisaties gevraagd en ongevraagd advies over de contouren van een nieuw pensioenstelsel. Pensioenen liggen mensen na aan het hart. Aanpassingen aan onze pensioenen verdienen daarom een zorgvuldige beschouwing. KBO-PCOB hecht waarde aan een brede dialoog om ervoor te zorgen dat de huidige gepensioneerden niet in de kou blijven staan en dat toekomstige gepensioneerden kunnen bouwen aan een goed gevulde pensioenpot. Iedereen moet immers aanspraak kunnen maken en blijven maken op een fatsoenlijke oudedagsvoorziening. Manon Vanderkaa: “We hopen dat belanghebbenden bereid zijn om vanuit gezamenlijk belang te blijven denken in oplossingen. Pensioen is immers van ons allemaal.”

KBO-PCOB Pensioentelefoon

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over pensioenen. Over indexatie, nieuwe pensioenontwikkelingen, of over uw eigen pensioenaanspraken. Met deze vragen kunt u terecht bij de KBO-PCOB Pensioentelefoon. Leden van de KBO en PCOB kunnen iedere woensdag van 13.00 tot 15.00 uur bellen met nummer 030-3400655. Het deskundige vrijwilligersteam van de Pensioentelefoon staat u graag te woord.

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

In april 2018 zijn de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Deze groep mensen komt op voor de belangen van werknemers, werkgevers en gepensioneerden. KBO-PCOB vindt inspraak van senioren over pensioen heel belangrijk. KBO-PCOB maakt onderdeel uit van lijst 2 van de Pensioengerechtigden, onder de gezamenlijke naam CCOOP. Het verantwoordingsorgaan heeft als taak om het bestuur te adviseren en het beleid te beoordelen. De CCOOP vindt het belangrijk dat ABP open en helder communiceert met deelnemers, streeft naar een maximaal beleggingsresultaat en de pensioenlasten eerlijk verdeelt tussen deelnemers, gepensioneerden en werkgevers.

U kunt nog stemmen tot 30 april 2018.

  • Klik hier voor meer informatie