Pensioenfonds PMT: verlagen pensioenen onwenselijk en onnodig

Het korten van pensioen in tijden van goede rendementen en stijgende vermogens druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel. Dat zegt Pensioenfonds Metaal & Techniek. KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa is dat hartgrondig met hem eens: “De fondsen doen het goed op de beurs en beschikken over meer vermogen dan ooit. Niet indexeren en zelfs korten valt onmogelijk nog uit te leggen”.

Groeiende vermogens, toch korten

De grote pensioenfondsen ABP, PFZW, PMT en PME behalen al jaren rendementen van rond de 7 procent en de vermogens van de fondsen groeiden zelfs tijdens de crisisjaren door. Maar door de extreem lage rente en de financiële regels waarmee de fondsen te maken hebben, moeten veel fondsen in 2020 en 2021 waarschijnlijk toch korten. Manon Vanderkaa: “Tegen de extreem lage rente waarmee de fondsen moeten rekenen valt niet meer op te beleggen. Bovendien moet de dekkingsgraad van de fondsen ook nog eens boven de honderd procent zitten, wat betekent dat een pensioenfonds voor iedere euro die ze uitkeren meer dan die euro in kas moeten hebben. Wij vinden dat net als de fondsen zelf echt onacceptabel”. Vanderkaa vult aan: “Er is niks mis met voorzichtigheid. Dat zijn we aan volgende generaties gepensioneerden verplicht. Maar zoals het nu gaat – we moeten straks korten om kortingen in de toekomst te voorkomen – dat gaat echt te ver”.

Pensioenakkoord

KBO-PCOB wil dat er nu echt stappen gezet worden om het verlagen van de pensioenen van zowel werkenden als gepensioneerden af te wenden. Daarom moeten de sociale partners én de minister alles op alles zetten snel tot een pensioenakkoord te komen, want. KBO-PCOB vindt daarbij een handreiking van de minister op zijn plaats.

Tijdelijke maatregelen

Manon Vanderkaa: “Wij zijn in principe geen voorstander van tijdelijke maatregelen en zien liever structurele oplossingen. Maar nu onverantwoord korten én een nieuw stelsel zo dichtbij zijn, moeten we er als de nood aan de man komt wel toe overgaan. De minister heeft daar voldoende mogelijkheden voor, bijvoorbeeld door de hersteltermijnen van de fondsen met een jaar te verlengen.”

Wat doet KBO-PCOB

Als KBO-PCOB zijn we regelmatig in gesprek met zowel de minister als andere partijen over oplossingen. Eén ding staat daarbij voorop: een eerlijk pensioen voor jong en oud, dat recht doet aan jaren van hard werken.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!