Pensioenakkoord: mogelijk verbetering, maar ook risico’s

Na jaren van onderhandelen lijkt het zover te zijn: mogelijk komt er een pensioenakkoord. Ons stelsel gaat flink op de schop. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “We veronderstellen dat indexatie ook onderdeel uitmaakt van dit akkoord. Wel maken we ons zorgen over toekomstige risico’s op korten. En zijn we heel benieuwd hoe de uitwerking gaat zijn voor werknemers in een zwaar beroep.”

De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen door dit voorgenomen pensioenakkoord, iets waar ook KBO-PCOB zich sterk voor heeft gemaakt. Manon Vanderkaa: “Veel werkende zestigers konden de snel stijgende AOW-leeftijd niet meer bijbenen. Goed dat het nieuwe stelsel voor hen mogelijk een verbetering is.”

Waakzaam op risico

Een ander heet hangijzer is het eerder stoppen met werken, bijvoorbeeld voor wie een zwaar beroep heeft. KBO-PCOB is voorzichtig positief, maar ook waakzaam op de risico’s. “Er is een belofte van eerder stoppen met werken, maar hoe pakt dat uit in de praktijk en waar komt de rekening te liggen?”

Omdat er nog zoveel onduidelijk is over de uitwerking van dit principeakkoord en over de risico’s, legt KBO-PCOB de vragen nu neer bij de sociale partners en bij minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij komen er bij u op terug!

> Lees de adviezen van de SER: naar een nieuw pensioenstelsel

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!