Patiënten weinig positief over contact met gemeente

Twee van de drie mensen met een aandoening of beperking zijn niet positief over het contact dat zij met de gemeente hebben gehad op zoek naar passende oplossingen. Het contact tussen inwoner en gemeente staat onder druk. De uitkomst van het contact wordt vaak negatief ervaren. Dat blijkt uit onderzoek door Mijnkwaliteitvanleven.nl dat gisteren is verschenen.

 

Gemeente kan het verschil maken

Het samenwerkingsverband van Mijnkwaliteitvanleven.nl, waarvan KBO-PCOB deelnemer is, roept gemeenten op om meer aandacht te hebben voor het welzijn van mensen met een aandoening of beperking. “We roepen de lokale partijen op om daar werk van te maken”, aldus Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. “Als mensen op meerdere levensgebieden problemen ondervinden, heeft dat grote impact op hun kwaliteit van leven. Gemeenten kunnen daarin het verschil maken.”

Zoektocht

Ruim 16.000 van de deelnemers met een chronische aandoening of beperking hebben contact gehad met de eigen gemeente tijdens hun zoektocht naar passende hulp of hulpmiddelen. Een derde (35%) van hen was hierover tevreden (zij gaven het contact een 7 of hoger). Twee van de drie mensen (65%) zijn minder positief, waarvan ruim de helft van hen (34%) ronduit ontevreden (zie gaven het contact een 4 of lager). In het contact met de gemeente gaat te weinig aandacht uit naar de belemmeringen die iemand in het dagelijks leven ervaart, of men de eventuele kosten wel kan opbrengen en wat belangrijk is voor de burger zelf.

Hulpmiddelen

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 1 op de 5 mensen zeer ontevreden is over hun hulpmiddelen en/of hulp uit hun eigen omgeving. Zij geven hiervoor een 4 of lager. KBO-PCOB vraagt al jaren aandacht voor de telkens weer terugkerende problemen met mobiliteitshulpmiddelen en woningaanpassingen. Voor de mensen die het betreft is de maat vol. Vaak komt hun wereld letterlijk tot stilstand.

Gemeenten op de hoogte gebracht

Mijnkwaliteitvanleven.nl zorgt ervoor dat de ervaringen van zorgvragers terechtkomen bij gemeenten. Zodra in een gemeente driehonderd deelnemers zijn, worden de uitkomsten van de vragenlijsten verwerkt in een gemeenterapportage. Begin 2018 waren er vijftig gemeenten die over zo’n rapportage beschikten. Gemeenten waar 150 burgers meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl ontvangen een factsheet met de belangrijkste resultaten. Dat geldt inmiddels voor zo’n zeventig gemeenten.

Achtergrondinformatie

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een grootschalig programma in Nederland om zichtbaar te maken waar goede zorg om draait. Het is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met KBO-PCOB, Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang, NOOM en Ieder(in). Aan het onderzoek doen inmiddels meer dan 50.000 mensen mee.