Passende zorg binnen woonzorgvormen van groot belang

De Tweede Kamer debatteerde 4 april over het persoonsgebonden budget (pgb). KBO-PCOB en Alzheimer Nederland vroegen voor dat debat samen aandacht voor het belang van de aanwezigheid van een specialist ouderengeneeskunde in de verschillende woonzorgvormen. Er zijn signalen dat deze arts namelijk nu vaak ontbreekt, waardoor passende zorg niet mogelijk is.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) neemt de zorgen van de twee organisaties serieus, maar de specialist ouderengeneeskunde moet volgens hem niet via het pgb bekostigd worden. Een specialist ouderengeneeskunde moet over specifieke vaardigheden beschikken die een pgb-houder niet altijd goed in kan schatten. Daarnaast kan de behoefte aan behandeling qua tijd en per persoon sterk verschillen.

Wel heeft de minister oor voor het pleidooi van PvdA-Kamerlid John Kerstens over knelpunten rond de inzet van de specialist ouderengeneeskunde überhaupt in woonzorgvormen. Hij zegde toe een verkenning te starten naar de zorgen die daar spelen.

Niet ontmoedigen

Tijdens het debat bleek dat veel Kamerleden benieuwd zijn naar de rol van gemeenten bij het verstrekken van het pgb. Enkele partijen maken zich zorgen over signalen dat gemeenten de toegang tot het pgb belemmeren. De minister is het eens met de Tweede Kamerleden dat het onacceptabel is dat gemeenten de toegang tot de pgb belemmeren en het pgb ontmoedigen bij de indicatiestelling. Minister De Jonge spreekt gemeenten daar op aan, en ziet daarbij ook een rol voor de gemeenteraad. De minister zal een onderzoek starten naar de reden achter de daling van het aantal aanvragen voor een pgb in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!