Passende hulpmiddelen: ook tijdens corona

Op 15 oktober is het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid en Hulpmiddelenbeleid. In aanloop vragen KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) aandacht voor een aantal belangrijke verbeterpunten. Voorop moet staan dat mensen tijdig over betaalbare en bij hen passende medicijnen kunnen beschikken. En dat passende hulpmiddelenzorg beschikbaar is, ook tijdens Corona.

Drie belangrijke verbeterpunten

1. Geef mensen met verhoogd gezondheidsrisico voorrang bij coronavaccin
Vanwege het coronavirus kunnen veel mensen met een beperking of chronische ziekte niet of nauwelijks deelnemen aan het dagelijks leven. Zodra er een vaccin beschikbaar komt dat aantoonbaar veilig is voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico moeten
zij als eersten de mogelijkheid krijgen gevaccineerd te worden. Lees hierover ook ons eerdere bericht.

2. Maak bindende afspraken over toepassing ‘medische noodzaak op recept’
Bij de verstrekking van medicijnen door artsen is het van belang dat op de aanduiding ‘medische noodzaak’ vertrouwt kan worden door de patiënt. En dat zij hierdoor de middelen krijgen die zij nodig. Dat gebeurt nu te vaak niet. Bij gezondheidsrisico’s moet het voorschrift van de arts leidend zijn.

3. Bevorder de continuïteit van passende hulpmiddelenzorg tijdens Corona
Het aantal Coronabesmettingen neemt weer sterk toe. Weer dreigt de reguliere zorg afgeschaald te worden. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook thuis moeten mensen kunnen blijven rekenen op passende, tijdige en veilige zorg. Dat geldt ook voor hulpmiddelenzorg, zodat hulpmiddelen beschikbaar zijn en blijven en dat hulpmiddelenzorgverlening bij mensen thuis kan blijven doorgaan.

De complete brief leest u hier.