Ouderenzorg: meer mens- en bewegingsgericht

Van de ouderen in tehuizen komt 70% niet dagelijks buiten. En 25% zelfs zelden tot nooit. KBO-PCOB is verontrust door het rapport over de verpleeghuiszorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Directeur Manon Vanderkaa: “De verpleegzorg moet mens- en bewegingsgericht worden”.

 

De winst van beweging

Op 14 september 2017 gaf het SCP een overzicht van de leefsituatie van ouderen in verpleeghuizen. Vrijwel alle 117.000 bewoners heeft forse lichamelijke beperkingen; 75% heeft geheugenklachten, 40% heeft dementie. Driekwart van de bewoners krijgt naast de zorg van het personeel ook hulp van familie. De zorg en problematiek wordt steeds complexer en zwaarder voor verpleegkundigen en mantelzorgers. Daarvoor is meer aandacht nodig.

KBO-PCOB vindt het verontrustend dat de verpleeghuisbewoners zo weinig buiten komen. Slechts 30% van de bewoners gaat elke dag buiten. Een kwart komt zelfs nooit meer in de buitenlucht. Manon Vanderkaa: “En dat terwijl buitenlucht zo belangrijk is. We weten dat er een drempel is bij veel bewoners en dat het een drempel is om naar buiten te gaan. Wij willen dat bewoners meer kans krijgen om naar buiten te gaan. Dat kan door een goed vrijwilligersbeleid, zodat beweging binnen handbereik ligt.

Winst door beweging

Waarom is beweging zo belangrijk? Ten eerste voor ouderen zelf: wie in beweging blijft, voelt zich sterker en fitter. De spieren blijven op kracht en je lichaamsfuncties blijven op peil. Dit houdt ouderen zelfredzaam. Ten tweede betekent het gezondheidswinst: wie beweeg, herstelt sneller na een ziekte of operatie. Ten derde scheelt het zorgkosten: wie niet beweegt, wordt al gauw kwetsbaarder en zorgbehoevender.

 Beweging in verpleeghuizen komt alleen niet vanzelf. Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB vraagt daarom bij de politiek en de bestuurders aandacht voor een beter leefklimaat, dagbesteding-op-maat, bewegingsgerichte zorg en een goed vrijwilligersbeleid in verpleeghuizen. Maak beweging daarom tot belangrijk onderdeel van het beleid en de dagelijkse zorg voor ouderen in verpleeghuizen!”

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?