Ouderenwerkloosheid in de Tweede Kamer

Op 3 oktober debatteerde de Tweede Kamer met minister Asscher over ouderenwerkloosheid. Aanleiding was een artikel in De Telegraaf over ons Meldpunt. Vier Kamerfracties voelden de minister aan de tand.

De SP-fractie had mondelinge vragen aangevraagd na het lezen van het artikel 50-plusser staat nog steeds aan de kant (Telegraaf, 29 september 2017) over een tussenstand vanuit het Meldpunt Ouderenwerkloosheid van KBO-PCOB.

Hieronder een verslag van het vragenuurtje.

Bart van Kent (SP): “Het resultaat voor ouderen op de arbeidsmarkt is onvoldoende. De werkloosheid onder ouderen blijft een probleem. Ze solliciteren zich suf of geven ze de zoektocht helemaal op. Dat is niet verwonderlijk, omdat het kabinet de afgelopen jaren voor heeft gezorgd dat vele banen verdwenen.” Dhr. Van Kent noemt de snelle verhoging van de AOW-leeftijd, de grens met Oost-Europa die is open gezet en de bijna 80.000 banen die in de zorg zijn wegbezuinigd. “Maatregelen als het verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 een maatregelen dat bij zou dragen aan het herstel van ouderen op de arbeidsmarkt. Welke voorstellen heeft de minister nog om deze problematiek op te lossen?”

Minister Asscher: “Het is belangrijk om te noemen dat het beter gaat op de arbeidsmarkt. Desalniettemin: als anderen een baan vinden, en je bent zelf nog op zoek, dan is dat frustrerend.” De minister stelt aan de slag te zijn gegaan met een actieplan voor 50+’ers, introductie van het advies voor de tweede loopbaan, het verlagen van de no-riskpolis naar 56 en het bestrijden van vooroordelen. Deze maatregelen lopen door. Wat de AOW-leeftijd betreft is de minister er voorstander van om die flexibel te maken, maar hij wijst ook naar het nieuwe kabinet.

Van Kent (SP): “Is de minister bereid ouderen van de vernederende sollicitatieplicht af te helpen?”

Minister Asscher: “Ik heb het UWV ruimte geboden om in de begeleiding naar werk maatwerk te bieden. Het is zonde dat mensen er geen fiducie meer in hebben dat ze een baan vinden, maar dat neemt niet weg dat de maatregelen die zijn genomen werden niet zouden werken.”

Connie van Brenk (50PLUS): “Afgelopen week is er gediscussieerd over discriminatie op de arbeidsmarkt waarin duidelijk werd dat ouderen nog steeds een achtergestelde positie hebben. 50PLUS heeft een motie ingediend over de sollicitatieplicht, dat is echt iets wat moet stoppen. Daarnaast hebben wij een motie ingediend over anoniem solliciteren. Bent u het met 50PLUS eens dat dat positie van ouderen zou moeten verbeteren?”

Minister Asscher: “Wij hebben het gehad over voordelen en nadelen anoniem solliciteren. Wellicht het eerste iets meer dan tweede. Het kabinet is demissionair, dus ik zal niet met nieuwe voorstellen komen.”

Zihni Özdil (GroenLinks): “Ouderen zijn bereid om minder salaris te ontvangen. Het debat heeft dus weinig met dat ouderen duurder zou zijn dan andere werknemers. Wat zou u hieraan hebben gedaan als de PvdA in 2012 76 zetels had gedaan?” De minister wijst het Kamerlid hierop naar het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Gijs van Dijk (PvdA): “Hoe gaan we het in de harten en de hoofden van bedrijven krijgen dat ouderen geschikt zijn?” Minister Asscher: “Dat haal je weg door bijvoorbeeld de no-riskpolis te verlagen. Maar ook door vooroordelen te benoemen en te bestrijden. John de Wolf als boegbeeld is eveneens een goed voorbeeld.  Het gaat ook om structurele maatregelen, dus werkgevers fatsoenlijke contracten laten geven.”

 

Zodra er een nieuwe bewindspersoon voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangesteld, zal KBO-PCOB deze de uitkomsten van het Meldpunt Ouderenwerkloosheid aanbieden, samen met senioren die na hun 50e werkloos zijn geraakt. We houden u via deze website op de hoogte.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?