Ouderen willen een zinvolle invulling van hun leven

Levensvragen stellen we onszelf allemaal, maar zijn senioren meer bezig met vragen als: Wat is de zin van het leven? en Is er leven na de dood? Uit het grote levensvragenonderzoek Zin & Spijt door KBO-PCOB onder 1700 senioren, blijkt dat ze vooral nadenken over hoe zij hun verdere leven mooi en zinvol kunnen invullen en minder nadenken over de dood. De vraag die zij zich het meeste stellen is: Wat kan ik voor anderen betekenen?

Levensvragen zijn belangrijk

Levensvragen zijn belangrijk en herkenbaar voor senioren om over na te denken en praten. Het overgrote deel van de senioren is daar regelmatig mee bezig en dat geeft hen een goed en positief gevoel, hoewel 22 procent ook aangeeft er onrustig van te worden. Het nadenken over levensvragen is sterker aanwezig wanneer men ouder wordt, maar neemt toe als er ingrijpende dingen gebeuren als ernstige ziekte of het overlijden van een dierbare.

Van betekenis zijn

Je zou verwachten dat de belangrijkste vragen die 55-plussers zich stellen over het levenseinde gaan. Maar dit onderzoek laat zien dat de top vijf van levensvragen juist gaat over een mooie invulling van het leven dat hen resteert. Vragen die zij zich vaak stellen zijn bijvoorbeeld: Wat doe ik met de tijd die mij resteert? en:  Hoe kunnen we menswaardig samenleven? De vraag die met 60 procent op nummer één staat, is: Wat kan ik voor anderen betekenen? Het onderzoek laat duidelijk zien dat het leven vooral betekenis krijgt door wat ze voor anderen kunnen betekenen en door de relaties die zij hebben.

Spijt

Ook wordt er in het onderzoek teruggeblikt op het eigen leven; heb ik het goed gedaan of zou ik het anders hebben gedaan? Spijt speelt bij veel senioren. Een op de drie zegt grote fouten gemaakt te hebben in zijn of haar leven. Soms is die fout zo groot dat het een stempel drukt op hun leven. Er is ook spijt over het niet tot zijn recht laten komen van talenten, omdat veel mensen van de oudere generatie niet de kans hebben gehad om te studeren en te worden wie ze wilden zijn. Zes van de van de tien senioren zouden, als dat kon, hun leven anders inrichten en bijvoorbeeld een andere opleiding of beroep hebben gekozen.

Extra aandacht

Senioren hebben de behoefte om te praten over levensvragen. Ruim zeven van de tien senioren praten over de onderwerpen als de zin van het leven, de reden van ons bestaan of de dood met hun partner, vrienden en familie. Ruim driekwart (77 procent) van de senioren vindt dat er ook in de zorg meer aandacht moet komen voor levensvragen van ouderen. Senioren geven ook aan dat ze hierover kunnen tobben. KBO-PCOB wil juist dat er meer aandacht komt voor begeleiding bij levensvragen. Manon Vanderkaa: ‘Senioren hebben een grote behoefte om meer te praten over levensvragen. Als KBO-PCOB pleiten we er vanuit ons manifest Waardig ouder worden voor dat geestelijke verzorging, thuis en in zorginstellingen, een essentieel onderdeel blijft van de zorg. Mensen begeleiden met dit soort vragen is daar een belangrijk onderdeel van.’

Meer weten over Het Grote Levensvragenonderzoek door KBO-PCOB? Lees in ons online magazine meer over het levensvragenonderzoek onder 1700 senioren.