Ouderen verlangen naar wonen ‘met elkaar’

Senioren betreuren het dat veel ouderenvoorzieningen verdwijnen. Het grootste gemis is het beschut wonen in aanleunwoningen bij een verzorgingshuis. Niet iedereen wil zelfstandig wonen. Er zijn ook ouderen die ‘met elkaar’ willen wonen. Dit blijkt uit Mij&Zorg-dialooggesprekken die KBO-PCOB voerde met ruim 1.700 ouderen.

Veel ouderen kiezen er bewust voor om in de omgeving van een verzorgingshuis te gaan wonen. Ze hebben daar een veiliger gevoel en meer zekerheid dat er hulp in de buurt is. Door de decentralisaties krijgen ze te horen dat ze – ook in een aanleunwoning – meer zelf moeten doen en niet meer kunnen vertrouwen op voorzieningen van het verzorgingshuis.
“Ik zou heel graag naar een verzorgingshuis verhuizen”, deelt één van onze leden. “Ruim twee jaar terug  stond ik op nummer 2 op van de wachtlijst. Er was een kleine kamer vrij, maar ik had een grote kamer nodig vanwege mijn scootmobiel. Inmiddels is er een verzorgingshuis gesloten. Al die mensen moeten nu ook een plekje in een ander huis, dus in plaats van nummer 2 sta ik nu nummer 68.”

Gezelligheid
Eenzaamheid speelt in grote mate mee bij de wens van ouderen om in of bij een verzorgingshuis te wonen. Een van onze leden licht toe: “Een eigen plek, een eigen voordeur, maar wel mensen om mij heen. De gezelligheid van activiteiten in de buurt, met anderen koffie kunnen drinken en ’s avonds kunnen dineren. Daar verlang ik naar.”

Met elkaar
Er is met name veel eenzaamheid onder senioren die geen partner meer hebben en nog zelfstandig wonen. Veel ouderen willen graag ‘met elkaar’ wonen, zodat er iemand op je let, je aanspraak hebt en je kan aanschuiven bij activiteiten. De eenzaamheid is vooral groot onder mannen. In de gesprekken van Mij & Zorg komt naar voren dat vrouwen makkelijker contact maken en dingen ondernemen dan mannen.

Leden komen in de gesprekken wel tot de slotsom dat ouderen zelf niet vroeg genoeg kunnen beginnen met het leggen van contacten en het onderhouden van vriendschappen en familierelaties. Het vormen van hun eigen ‘reisgezelschap’. “Koester uw konvooi! Maak tijdig energie en tijd vrij om te zorgen dat uw kring van naasten op orde is”, pleitte hoogleraar Jenny Gierveld vorig jaar ook tijdens de PCOB-Inspiratiedag Mij & Zorg in Zwolle.

Uit de ervaringen die gedeeld worden tijdens de dialooggesprekken blijkt dat ouderen elkaar daarbij goed kunnen helpen. Bijvoorbeeld met telefooncirkels, het bezoeken van koffiebijeenkomsten, het bezoeken van afdelingsbijeenkomsten, telefoonnummers uitwisselen met andere ouderen zodat je elkaar mee kunt vragen naar activiteiten.

Wat doet KBO-PCOB?

In het kader van ‘uw konvooi koesteren’ kunt u bij lokale afdelingsbijeenkomsten van KBO- en PCOB-afdelingen terecht voor ontmoeting en contacten. De meeste afdelingen hebben ook een actieve lief- en leedcommissie met bezoekdames en -heren die op bezoek gaan bij leden. In de lokale belangenbehartiging vragen ouderenorganisaties aandacht voor het tekort aan seniorenwoningen in hun woonplaats of ontwikkelen zij samen met woningstichtingen en zorginstellingen projecten.

Bij Mij&Zorg van KBO-PCOB gaan senioren op landelijke bijeenkomsten en lokale dialooggesprekken met elkaar in gesprek over de veranderingen in de zorg. Uiteenlopende onderwerpen komen aan bod, zoals langer thuis wonen, het gesprek met de gemeente of hulp vragen aan familie en vrienden. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, kunnen senioren elkaar helpen, tips en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Signalen uit Mij&Zorg-bijeenkomsten brengt KBO-PCOB onder de aandacht bij politici en beleidsmakers.