Ouderen verdienen hun plek in de maatschappij

Onder deze titel verscheen 22 maart een ingezonden artikel in het Algemeen Dagblad van Manon Vanderkaa, Jan Slagter en Gert-Jan Segers.  Hieronder de integrale tekst.

In onze samenleving waarin iedereen het liefst zijn eigen boontjes dopt, moeten we nadenken hoe we omgaan met de kracht én kwetsbaarheid van senioren. Een levensbegeleider is daarbij van groot belang. Mevrouw de Vries* was al meerdere keren bij haar huisarts geweest met onduidelijke lichamelijke klachten, elke keer zonder duidelijk aanwijsbare oorzaken. Haar huisarts wist dat haar man een aantal jaren daarvoor was overleden en kreeg het gevoel dat deze mevrouw haar man niet alleen miste maar het ook moeilijk vond om de draad van het leven weer op te pakken. Hij besloot haar door te verwijzen naar een professionele levensbegeleider, iemand die de tijd en deskundigheid had om haar letterlijk op verhaal te laten komen en door te vragen op die momenten dat ze leek vast te lopen. Na drie gesprekken verdwenen de klachten.

Op verhaal komen

Dit is een waargebeurd verhaal uit de praktijk. Natuurlijk is het niet zo dat alle klachten met een paar gesprekken verholpen kunnen worden, maar het laat wel zien hoe belangrijk dergelijke gesprekken kunnen zijn. Een levensbegeleider helpt betekenis en dús troost te vinden in dat wat iemand is overkomen. Elke fase van grote veranderingen confronteert ons ook met grote vragen: wat beteken ik nog als ik niet meer werk, wie ben ik zonder mijn partner, wat ben ik waard als ik voor niemand meer zorg? Soms heelt de tijd de wonden, soms groeien de antwoorden, maar soms is het nodig om letterlijk op verhaal te komen. En in dat verhaal betekenis te geven aan dat wat ons overkomt. Een professioneel levensbegeleider helpt om die betekenis en troost te vinden. Mensen kunnen letterlijk weer door.

Manifest

Een jaar geleden lanceerden wij het manifest ‘Waardig ouder worden’, tien maatregelen die er aan kunnen bijdragen dat alle ouderen een volwaardige plaats in onze samenleving hebben. Dit manifest heeft een plek gekregen in het regeerakkoord en het kabinet trekt er de komende jaren 180 miljoen euro voor uit. Een fors bedrag daarvan, maar liefst 35 miljoen is bedoeld voor deze professionele levensbegeleiders. En terecht, er is een groeiende behoefte onder ouderen aan een goed gesprek over levensvragen. En vooral: met iemand die daar de tijd voor heeft. Tegen het kabinet willen we zeggen: zorg dat iedereen toegang heeft tot een levensbegeleider die past bij zijn of haar levensbeschouwelijke overtuiging.

Herwaardering

De komende jaren zal de vergrijzing in Nederland echt doorzetten. In 2030 zijn er 2,1 miljoen 75 plussers. Dat heeft een grote impact op onze samenleving. De grote uitdaging waar we met elkaar voor staan is de vraag hoe ouderen actief en op een waardige manier mee kunnen blijven doen en hoe we ook hun levenservaring en wijsheid een eigen plek geven. Gelukkig zijn onze ouderen steeds langer gezond, zo blijkt uit het CBS-rapport dat deze week verscheen, maar oud worden betekent ook dat we geconfronteerd worden met nieuwe beperkingen en uiteindelijk met onze sterfelijkheid. Juist in een samenleving waarin iedereen het liefst zijn eigen boontjes dopt, moeten we goed nadenken hoe we omgaan met de kracht én kwetsbaarheid van senioren. Dit vraagt om acceptatie en herwaardering van ouderdom. Laten we dus sámen met ouderen blijven werken aan een samenleving waarin onze ouderen een volwaardige plaats houden.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB

Jan Slagter, directeur Omroep MAX

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer

* De Vries is een gefingeerde naam.