Ouderen hebben recht op intimiteit, ook in het verpleeghuis

De Tweede Kamer debatteert 28 maart met minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis over onder andere de langdurige zorg. KBO-PCOB dringt vandaag in een brief aan op maatregelen die ouderen beter in de gelegenheid stellen samen oud te worden.

Recht op intimiteit

Naar aanleiding van het SCP-rapport ‘Jezelf zijn in het verpleeghuis’ stelt KBO-PCOB vast dat er de laatste paar jaar veel ten goede is veranderd. Toch ontvangen wij uit onze achterban nog steeds pijnlijke signalen. Zo zijn er echtparen die niet naast elkaar kunnen slapen vanwege gebrek aan ruimte, en bewoners die te weinig privacy hebben door bewakingscamera’s in de kamers of door personeel dat naar binnen loopt zonder kloppen. Dit soort voorbeelden tonen aan dat het nog niet overal goed gaat. We weten dat zorgprofessionals hun best doen onder grote werkdruk, maar het ervaren van intimiteit en seksualiteit maakt onderdeel uit van een goede kwaliteit van leven waar ook ouderen recht op hebben.

Nadrukkelijke aandacht

Binnen het zogenaamde kwaliteitskader verpleeghuiszorg zal nadrukkelijk aandacht moeten komen voor het thema intimiteit en seksualiteit. Ook moet er ruimte zijn voor andere woonvormen die het mogelijk maken dicht bij elkaar intiem oud te worden. Verder is er in de opleidingen voor zorgprofessionals meer aandacht nodig voor intimiteit en seksualiteit. Beroepskrachten moeten leren adequaat te reageren op vragen van ouderen en ook goed op de hoogte zijn van veranderende seksualiteit als gevolg van veroudering of ziekte.

Samenvattend pleit KBO-PCOB voor het beter respecteren en faciliteren van het recht van ouderen op intimiteit en seksualiteit. Ook in het verpleeghuis.