Oudere werkzoekende geen profijt aantrekkende economie

Via media en overheid komen jubelende groeicijfers over de economie. Ook zijn er optimistische werkloosheidscijfers. Maar oudere werkzoekenden zijn vaak niet goed in beeld en zij profiteren vooralsnog niet in gelijke mate van de economische groei. KBO-PCOB wil verandering. Helpt u mee?

Vorige week kwam het CBS met nieuwe werkloosheidscijfers: 4,8 procent zou werkloos zijn. Het laagste percentage sinds jaren. Maar het statistiekbureau erkent ook eerlijk dat het cijfer niet iedereen omvat die (meer) wil werken. Er is veel verborgen werkloosheid. Denk aan zzp’ers zonder werk, mensen die meer uren willen werken en mensen die het werken hebben opgegeven. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “In dit laatste categorie vallen mensen boven de 55 jaar die in de economische crisis hun werk zijn verloren, jarenlang vruchteloos hebben gezocht en nu op eigen kracht de jaren trachten te overbruggen naar hun AOW”.

Beeldvorming

De algemene werkloosheid daalt weliswaar, maar beperkt onder langdurig oudere werklozen. Manon Vanderkaa: “Met name voor 60-plussers blijkt het vinden van een nieuwe baan bijzonder lastig. Dit heeft meerdere oorzaken. Hun functies verdwijnen, of er is niet in hen geïnvesteerd. Financiële voordelen voor het in dienst nemen van 50-plussers zijn niet bekend bij werkgevers of te omslachtig. Ook klopt de beeldvorming bij werkgevers vaak niet. Hogere leeftijd wordt geassocieerd met duur en ziek, en niet met wijsheid en ervaring.”

Oplossingen

KBO-PCOB accepteert geen ‘pechgeneratie’ van 50-plussers die de baan kwijtgeraakt is tijdens de economische crisis van 2009-2015. We willen dat goede regelingen in stand worden houden en niet worden afgebouwd. De mobiliteitsbonus moet weer omlaag naar 50 jaar. En voor senioren, zeker langdurig werklozen, zijn persoonlijke begeleiding en maatwerk bijzonder belangrijk.

Met de politiek, de formerende partijen en andere Kamerfracties, zijn we in gesprek over mogelijke oplossingen om de aantrekkende economie en arbeidsmarkt (juist) ook voor senioren profijtelijk te laten zijn.

Doe mee!

Daarbij helpen de ervaringen van oudere werkzoekenden. Deel uw ervaring met ons, klik op de onderstaande link. Wij nemen uw ervaring en adviezen mee in onze landelijke belangenbehartiging. Alvast dank voor deelname!

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?