Oudere patiënt betaalt tol pakketadvies

Het Pharmaceutisch Weekblad publiceerde vrijdag 31 maart een artikel over uitstroom van vitaminen, mineralen en paracetamol uit de basisverzekering. Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen maakt van de miljoen Nederlanders die vitamines, mineralen of paracetamol slikken bijna 80% het eigen risico vol. Als deze middelen niet meer vergoed worden, verschuift €47 miljoen aan kosten van de zorgverzekering naar de veelal oudere patiënt. Dit treft vooral de oudere die meer dan vijf medicijnen per dag slikt, de zogenoemde polyfarmaciepatiënt.

Op verzoek van VWS-minister Edith Schippers heeft het Zorginstituut zich gebogen over de vraag of vitamines, mineralen en paracetamol 1000 gram nog steeds in de basisverzekering thuishoren. Op 22 juni aanstaande buigt de Tweede Kamer zich over het pakketadvies. KBO-PCOB, KNMP en Epho, het Expertisecentrum Pharmacie bij Ouderen, hebben eerder bezwaar aangetekend tegen het niet meer vergoeden van vitamine D3, omdat naast de financiële benadeling van oudere patiënten tevens de therapietrouw in het geding kan komen. Bovendien is voorkomen beter dan genezen.

De uitstroom uit het basispakket leidt volgens KBO-PCOB automatisch tot hogere uitgaven voor medische kosten door een toename in botbreuken. De minister heeft laten weten onze overwegingen bij het advies te betrekken. We volgen dit belangrijke dossier de komende tijd op de voet.