Oproep: Senioren gezocht die geen gebruik maken van hun recht op financiële voorzieningen

Senioren maken lang niet altijd gebruik van hun recht op sociale regelingen. Zo heeft KBO-PCOB de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor het probleem dat veel senioren niet weten dat ze recht hebben op huur- en zorgtoeslag. Wij zijn daarom blij dat de Nationale Ombudsman op 16 november 2021 bekend heeft gemaakt dat hij een onderzoek is gestart naar het niet gebruiken van vooral financiële voorzieningen door kwetsbare ouderen, en de oorzaken daarvan. KBO-PCOB roept (contactpersonen van) senioren die hun recht op financiële voorzieningen niet benutten, op om mee te werken aan het onderzoek.

Naar welke senioren zijn de onderzoekers op zoek?

Om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom mensen geen voorzieningen aanvragen, willen de onderzoekers graag in gesprek met ouderen van 66 jaar en ouder (ongeveer de AOW-leeftijd) die (tot voor kort) geen of weinig gebruik hebben gemaakt van financiële voorzieningen, terwijl zij hier wel voor in aanmerking kwamen. Het gaat om voorzieningen van de Rijksoverheid zoals de huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand en de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). De onderzoekers willen ook in gesprek met ouderen die (bewust) geen gebruik maken van deze beschikbare voorzieningen, en met ouderen die afhankelijk zijn van deze voorzieningen maar deze niet zelfstandig kunnen aanvragen. Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met de Nederlandse taal, minder digitaal vaardig zijn of een klein sociaal netwerk hebben.

Hoe verloopt het gesprek met de onderzoekers?

De onderzoekers willen de gesprekken op een vertrouwde locatie bij u in de buurt organiseren, zoals een buurthuis of gebouw van een maatschappelijke organisatie. In principe organiseren de onderzoekers één interview per senior. Als meer ouderen zich aanmelden uit dezelfde gemeente en via dezelfde organisatie, dan wordt er mogelijk een groepsgesprek (max. 3 deelnemers) georganiseerd, mits de deelnemers hiertoe bereid zijn. De exacte locatie staat wordt in afstemming met (de contactpersoon van) de deelnemende senior gekozen. Ook wordt besproken hoe tijdens het gesprek aan de dan geldende coronamaatregelen kan worden voldaan.

Meld u aan!

KBO-PCOB hecht grote waarde aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman en hoopt dat dit bruikbare resultaten oplevert. Daarom roepen wij senioren of hun contactpersonen die zelf (ook) geen gebruik maken van hun recht op de genoemde voorzieningen, op om zich bij ons aan te melden voor het onderzoek. Aanmelden kan via e-mail: marcel.deruiter@kbo-pcob.nl. KBO-PCOB brengt u dan in contact met de onderzoekers.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!