Oproep KBO-PCOB voor een actieplan wintersterfte vindt gehoor

Er waait duidelijk een frisse wind binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) omtrent grieppreventie en vaccinatiebeleid van ouderen. Het in april van dit jaar gelanceerde ‘actieplan wintersterfte’ van KBO-PCOB vindt bij staatssecretaris Paul Blokhuis een gewillig oor. Een verheugend effect van onze maandenlange intensieve lobby.

Aanleiding voor ons actieplan wintersterfte zijn de extreem hoge sterftecijfers tijdens de afgelopen griepepidemie. In de winter van 2017-2018 kwamen ruim 9.000 mensen om het leven door de griep. Ook de hoge werkdruk op de spoedeisende hulp in ziekenhuizen was de afgelopen winter een groot probleem. Hierdoor werden heel wat operaties uitgesteld. Deels vanwege ziektegevallen onder het personeel zelf.

Stille ramp

“Laten we snel de handen ineenslaan om met het oog op de volgende winter een nieuwe stille ramp zo veel als mogelijk te voorkomen”, zei directeur Manon Vanderkaa dit voorjaar in haar oproep aan het ministerie. “Naast het verhogen van de vaccinatiegraad tegen griep zijn goede voorlichting en de mogelijkheden van het verplicht inenten van zorgpersoneel belangrijke onderwerpen in ons actieplan”, bepleitte zij toen bij het ministerie en andere organisaties.

VWS geeft gehoor

Staatssecretaris Blokhuis neemt nu de handschoen op. Nederlanders krijgen vanaf volgende winter een nieuwe griepprik. Die zal ‘een verwachte hogere effectiviteit hebben’ dan het vaccin dat nu wordt gegeven, omdat het uit meer griepstammen is opgebouwd. Dat schrijft Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe vaccin is opgebouwd uit vier griepstammen. Nu gebruikt Nederland nog, als een van de weinige landen in Europa, een vaccin dat is opgebouwd uit drie griepstammen. Blokhuis gaat ook onderzoeken of het mogelijk is om het griepvaccin te verplichten onder zorgpersoneel. Dit onderzoek zal begin volgend jaar van start gaan.

Inenten tegen pneumokokken

Ook een andere wens van KBO-PCOB wordt nu opgepakt. Staatssecretaris Blokhuis wil dat ouderen gevaccineerd worden tegen pneumokokken, als dat uitvoerbaar en betaalbaar is. De Gezondheidsraad stelde in februari dat ouderen tussen de 60 en 75 jaar iedere vijf jaar gevaccineerd zouden moeten worden tegen pneumokokken, omdat dat het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen aanzienlijk zou kunnen verminderen. Blokhuis denkt dat de vaccinatie het best door huisartsen kan worden uitgevoerd, omdat die de griepvaccinatie ook al doen en het vertrouwen van de patiënt hebben. Beide vaccinaties kunnen dan worden gecombineerd. Maar of dit inderdaad kan én wat de kosten voor een vaccinatieprogramma zijn moet eerst nog worden onderzocht door het RIVM.

Voorlichtingscampagne

KBO-PCOB blijft echter wel van mening dat nog andere preventiemogelijkheden onbenut blijven. Zoals adequate voorlichting over het voorkomen van griep en longontsteking door een bewustwordingscampagne onder het grote publiek. Hygiënische en andere maatregelen moeten hierbij aan bod komen. KBO-PCOB wil daarom extra inzet van VWS, patiëntenverenigingen, beroepsorganisaties van medici, verpleegkundigen en verzorgenden, zorgverzekeraars, en zowel werkgevers- als werknemersorganisaties.