Oproep KBO-PCOB: versoepel preferentiebeleid

Ziektekostenverzekeraars dienen niet één, maar vier of vijf medicijnen als preferent middel aan te wijzen voor de patiënt. De KBO-PCOB, apothekersorganisatie KNMP en de huisartsenvereniging LHV, pleiten daarom voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid.

Deze drie partijen boden dinsdag 21 februari een petitie aan bij de vaste Kamercommissie voor VWS. De petitie heeft tevens de steun van het Longfonds, de Hart & Vaatgroep, het Reumafonds, de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Oogvereniging, de Hypofyse-Stichting en de Schildklier Organisatie Nederland.

Partijen vragen aandacht voor de patiënten die veelvuldig moeten wisselen tussen generieke geneesmiddelen met eenzelfde werkzame stof. Dit ondermijnt de therapietrouw en maakt patiënten ongerust. Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat binnen het preferentiebeleid twee keer vaker wordt gewisseld. De wisselingen kosten de apothekers en huisartsen onevenredig veel tijd, die beter aan daadwerkelijke zorg besteed kan worden. Voorts werkt het stringente preferentiebeleid beschikbaarheidsproblemen in de hand

Breedgedragen voorstel
Het breed gedragen voorstel houdt in om twee jaar na patentverloop een ruimhartiger preferentiebeleid te voeren. Apothekers stellen daar tegenover dat ook zij dan aanspreekbaar zijn op het onnodig wisselen van medicatie. Dit is toetsbaar door de zorgverzekeraars en kan door hen worden meegenomen bij de kwaliteitseisen in de contractering.

> Bekijk de petitie over preferentiebeleid (pdf.)
> Lees het bericht ‘Patiënt krijgt vaak onnodig ander medicijn door beleid verzekeraars’ op Nu.nl
> Lees het bericht ‘Niet één, maar vijf preferente geneesmiddelen’ op Medisch Contact
> Lees het bericht ‘Brancheorganisaties: ‘Versoepel preferentiebeleid” op Skipr