Oproep aan Tweede Kamer: Spreek steun uit voor de maximering eigen bijdrage geneesmiddelen

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept de Tweede Kamer op om haar steun uit te spreken om de maximering van de eigen bijdrage geneesmiddelen in 2022 te verlengen. Daarnaast is er tijdig actie van de Kamer nodig om te voorkomen dat het eigen risico volgend jaar automatisch gaat stijgen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Met onze oproep staan we achter de wens van minister Van Ark. Zij wil voor de zomer duidelijkheid hebben, wij ook. Dit moet snel geregeld worden, voordat dit de portemonnee van veel mensen, waaronder senioren, raakt.”

Op 16 juni debatteerde de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid. In het debat kwamen de eigen bijdrage en het eigen risico aan bod. Sinds 2019 betalen mensen maximaal een eigen bijdrage van € 250 voor geneesmiddelen. Als minister Van Ark niets doet, komt deze maximering per 1 januari 2022 automatisch te vervallen. In het debat vroegen diverse partijen aandacht voor de gevolgen hiervan. Voor sommige patiënten kan de eigen bijdrage vanaf 2022, net als voor 2019, weer fors gaan oplopen. Minister Van Ark ziet het probleem ook. Maar om de maximering van de eigen bijdrage voor geneesmiddelen te kunnen verlengen, is er nog voor de zomer een ministeriële regeling nodig.

Motie

Om de ministerraad ook van deze noodzaak te overtuigen, heeft Van Ark als demissionair minister voor de zomer wel een uitspraak van de Tweede Kamer nodig, waarin deze om verlenging vraagt. KBO-PCOB roept de Kamer daarom nadrukkelijk op om op korte termijn een motie in te dienen en in stemming te brengen die de minister de steun geeft die zij nodig heeft. Sturkenboom: “Laat de Kamer het ijzer smeden nu het heet is en de koopkracht van talloze senioren en chronisch zieken voor volgend jaar op peil houden. ”

Voorkom dat eigen risico verder de pan uit rijst

De minister attendeerde de Kamer er in het debat ook op dat de bevriezing van het eigen risico voor de Zorgverzekeringswet in 2022 afloopt. Financieel kwetsbare senioren dreigen daarom volgend jaar weer geconfronteerd te worden met een toenemende stapeling van eigen betalingen in de gezondheidszorg. Nu de kabinetsformatie drie maanden na de verkiezingen nog altijd niet van de grond komt, wordt het steeds onwaarschijnlijker dat er binnen afzienbare tijd een nieuw kabinet zit met een regeerakkoord dat tijdig voor de hiervoor geldende deadline van 1 oktober een oplossing kan bieden. Met haar waarschuwing laat minister Van Ark bereidheid doorschemeren om het eigen risico nog een jaar langer te bevriezen. Marcel Sturkenboom: “Ik hoop dat de Kamer zo slagvaardig is deze uitgestoken hand te verzilveren zodat senioren met een gerust gevoel de zomervakantie in kunnen.”

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!