Opnieuw dreigt cliëntenstop in wijkverpleging

Er is opnieuw een wijkverplegingsaanbieder die aangeeft een cliëntenstop te moeten instellen als zorgverzekeraars de rekening voor extra zorg niet betalen. KBO-PCOB vindt cliëntenstops in de wijkverpleging onbestaanbaar, te meer omdat miljoenen voor de wijkverpleging op de plank blijven.

Buurtzorg Nederland leed in 2016 €4,7 miljoen verlies door onbetaalde rekeningen van de zorgverzekeraars en ziet zich daarom genoodzaakt om dit jaar over een cliëntenstop te spreken. Zorgverzekeraars en –aanbieders sluiten ieder najaar contracten af over de hoeveelheid zorg – het zogenoemde productieplafond – in het komende jaar. Over de verleende zorg boven dit productieplafond kreeg Buurtzorg Nederland in 2016 €10 miljoen niet uitbetaald van de zorgverzekeraars.

Zorg in het gedrag

Zeker één op de vijf thuiszorgaanbieders hanteert al een cliëntenstop, omdat zorgverzekeraars extra zorg niet uitbetalen, meldt Zorgvisie. Steeds meer zorgaanbieders worden terughoudend bij het aannemen van nieuwe klanten zodra ze hun budgetplafond (bijna) bereikt hebben. Goede zorg voor iedereen komt hiermee in het gedrang.

Voldoende inkoop

KBO-PCOB pleit voor voldoende inkoop van wijkverpleging, zodat cliëntenstops en ook druk op de Spoedeisende Hulp voorkomen worden. Directeur Manon Vanderkaa: ‘De wijkverpleging heeft een belangrijke rol in de zorg aan senioren thuis. Bij gebrek aan goede zorg neemt het aantal spoedopnames van senioren toe. Het is tijd dat de Nederlandse Zorgautoriteit daadwerkelijk regie gaat voeren over de inkoop van wijkverpleging en dat zorgverzekeraars gaan bij contracteren.’

Kritisch op besteding zorggeld

Vlak voor het zomerreces trok de Tweede Kamer €170 miljoen extra uit voor de wijkverpleging en de medisch specialistische zorg thuis. KBO-PCOB had hiertoe opgeroepen en is dus blij met dit extra budget. Ook de Kamerleden bleken er blij mee, maar blijven kritisch op de besteding. Een motie van Kamerlid Lilian Marijnissen (SP) dat geld voor de zorg echt naar de zorg moet gaan werd bijna unaniem aangenomen.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?