Open brief aan Pechtold, Segers en Buma: stop incidentgedreven zorg

In een open brief doet seniorenorganisatie KBO-PCOB een appèl op de heren Pechtold, Segers en Buma om een einde te maken aan incident-gedreven zorg in Nederland.

Sinds 2015 wordt de samenleving regelmatig opgeschrikt door berichten van onder meer ziekenhuizen en huisartsen dat ouderen onnodig op de spoedposten van ziekenhuizen terechtkomen. KBO-PCOB krijgt tevens uit de eigen achterban van ruim 250.000 senioren te horen dat de nazorg na ziekenhuisopname problematisch is en vaak leidt tot heropname. Er dient snel een structurele oplossing te komen, nu ouderen constant tussen wal en schip vallen. KBO-PCOB richt dit verzoek speciaal aan Pechtold, Segers en Buma als ondertekenaars van het manifest Waardig Ouder Worden.

Uit de brief:

In de komende weken zit u aan de tekentafel van een nieuw kabinet. U heeft hiermee de mogelijkheid een einde te maken aan een tot op heden incident-gedreven zorgbeleid in Nederland. Dat beleid lijkt nu vooral op pleisters plakken op de pijnlijke plekken in de zorg; helaas raken de hoekjes van de pleisters echter regelmatig los. Het is beleid dat we moeten loslaten om echt het verschil te kunnen maken. En het fijne is dat u al eerder heeft aangegeven dat ook te vinden. U bent tenslotte ondertekenaar van het manifest Waardig Ouder Worden. Het is nu tijd om woorden om te zetten in daden!

Wat is incident-gedreven politiek in de zorg? We zagen het bij de verpleeghuizen waar misstanden de aanleiding vormden om serieus werk te maken van kwalitatief betere verpleeghuiszorg. We hebben ervaren dat zorg thuis, het persoonsgebonden budget, de casemanager dementie en de wijkverpleging pas echt op de agenda kwamen als in de media de noodklok werd geluid. En dan vorige week wederom het bericht van overbelasting op de spoedeisende hulp en onnodige heropname in het ziekenhuis doordat er geen goede ondersteuning is na ontslag.

De zorg voor ouderen is versnipperd, onder meer door de betrokkenheid van verschillende zorgverleners, overheden en de diversiteit aan regels en voorwaarden. Het is voor thuiswonende ouderen met complexe problematiek moeilijk om zorg op de juiste plek te vinden. Hoe complexer de problemen hoe langer mensen moeten wachten op duidelijkheid en hulp. Zij moeten langs verschillende loketten met verschillende financieringsvormen en regels om de noodzakelijke zorg en ondersteuning geregeld te krijgen.  

U was het met ons eens dat iedereen waardig ouder mag worden in dit land. Thuis, in het verpleeghuis of op welke plek dan ook en met de juiste ondersteuning. KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, roept u daarom op een einde te maken aan incidentgerichte politiek en de regie te nemen: laat waardig ouder worden het begin- en eindpunt zijn van nieuw beleid.

Was getekend, Manon Vanderkaa directeur KBO-PCOB