Ook senior is aan zet bij invulling derde levensfase

de Raad Volksgezondheid & Samenleving publiceerde 8 januari haar advies over de derde levensfase. In het advies gaat de Raad in op de periode na het werkende leven. Deze fase wordt ook wel de derde levensfase genoemd. Omdat we steeds ouder worden is deze periode langer geworden en hebben we een levensfase cadeau gekregen.

Veel mensen hebben de wens om deze periode naar eigen voorkeur in te vullen. Zij kunnen en willen graag nog van alles doen. En dat kan van grote meerwaarde zijn voor de maatschappij. In haar advies stelt de Raad echter dat deze groep mensen hiervoor te weinig ruimte krijgt. Van de kracht van dit ‘zilveren kapitaal’ wordt te weinig gebruik gemaakt. Verschillende partijen zijn volgens de Raad aan zet om belemmeringen te verminderen, zoals gemeenten en bedrijven.

Overweeg vrijwilligerswerk

KBO-PCOB herkent zich in het advies en erkent de kracht van deze groep senioren. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Elke dag zetten duizenden van onze vrijwilligers zich in voor een ander. Hun kennis en ervaring is van grote waarde en onmisbaar. En zij krijgen er ook veel voor terug. Van onze vrijwilligers horen we vaak dat zij het erg zinvol vinden om vrijwilliger te zijn en zo een rol van betekenis kunnen spelen. Op verschillende manieren, als ouderenadviseur of lokaal als bestuurslid bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mogelijkheden om deze derde levensfase op een manier die bij je past in te vullen. Ik wil de jonge senioren dan ook vooral oproepen om vrijwilligerswerk te overwegen. Bij KBO-PCOB zijn ze zeker welkom!”

Ook vrijwilliger worden? Neem contact met ons op.

Lees hier het advies