Ook in 2017 nog overgangsrecht belastingverdrag Nederland-Duitsland

Het overgangsrecht bij het belastingverdrag Nederland–Duitsland pakt ongunstig uit voor sommige gepensioneerden. Maar er is een uitzondering mogelijk, ook over belastingjaar 2017. Als u onder de doelgroep valt, is het verstandig hierop te letten bij uw belastingaangifte.

Nieuw belastingverdrag

In 2012 sloten Nederland en Duitsland een nieuw belastingverdrag, dat vanaf 2016 in werking is. Als gevolg van het nieuwe verdrag betalen gepensioneerden die een pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering van bij elkaar meer dan € 15.000 per jaar uit een land ontvangen, voortaan in beginsel inkomstenbelasting aan het land van herkomst (het bronland) van deze inkomsten. Enkele uitzonderingen daargelaten is bij inkomsten beneden de € 15.000 belasting verschuldigd aan het woonland van de gepensioneerde.

Overgangsregeling

Voor sommige gepensioneerden pakken de nieuwe verdragsafspraken over belastingheffing ongunstig uit. Om de gevolgen voor hen te verzachten, gold er in 2016 een overgangsregeling die inhield dat zij nog een jaar gebruik mochten maken van het oude verdrag. Sinds 1 januari 2017 is deze overgangsregeling gestopt. Een andere overgangsregeling bestaat echter nog wel. Deze is tijdelijk, tot en met 2021. Of de verlaagde tarieven uit de overgangsregeling voor u daadwerkelijk voordeliger uitpakken, hangt van uw specifieke omstandigheden af.